ECODESIGN online PILOT

Indeks

 

Adskillelighed
Adskillelse
Adskillelse af materialer
Adskillelse af materialer
Affald - brugsfasen
Affaldsminimering

B

Bortskaffelse
Brugerens behov
Brugerens håndtering

D

Design
Distribution

E

Eksterne dele
Ekstraktion af farlige stoffer
Emballage-affald
Emballage-materialer
Emissioner - brugsfasen
Energieffektivitet - produktionsfasen
Energiforbrug - brugsfasen
Energiressourcer
Ergonomi

F

Farlige materialer
Forebyggelse af affald
Fornyelig energi
Fornyelige ressourcer
Funktionsprincip

G

Genanvendte materialer
Genanvendelighed
Genanvendelse af affald
Genbrug af dele
Genbrug - emballage

H

Håndtering af produktet
Hierarkisk struktur
Holdbarhed

I

Indikation af forbrug
Indikatorer for service
Indkøb
Indsamlingssystem
Integration af funktioner

K

Komponenter med ét materiale
Kvaliteten af produktet

L

Levetid
Lukkemekanismer

M

Målrettethed
Materialegennemgang
Materialeeffektivitet
Materialekredsløb
Mærkning
Mærkning af komponenter
Mærkning af materialer
Miljøpræstation
Multifunktionel brug
Mulighed for reparation

O

Opgradering
Optimering af styrke
Overfladebelægning
Overfladedesign

P

Pålidelighed
Procesdesign
Procesmaterialer - brugsfasen
Procesmaterialer - kredsløb
Procesmaterialer - produktionsfasen
Produkteffektivitet
Produktionsaffald
Produkttilbagetagning

R

Rengøring
Renoverede komponenter
Renovering
Reparation
Reservedele
Retur-rate
Robusthed

S

Samling
Sekundære materialer
Sikkerhed
Slid
Standardiserede dele

T

Tæring
Teknologi - risiko
Tilpasningsmuligheder
Transport
Transportformer

V

Værktøjer
Vedligehold

top design & copyright © by Vienna TU, Institute for Engeneering Design - ECODESIGN