ecodesign PILOT

Hjaelp

 


-> Hvornår anvende ECODESIGN PILOT

Hvad er ECODESIGN PILOT?

Hvornår bør du anvende ECODESIGN PILOT?

Hvad kan ECODESIGN PILOT?

-> Sådan bruges ECODESIGN PILOT

Ønsker du at forbedre dit produkt mht. eco-design?

Ønsker du at overveje eco-design i udviklingen af nye produkter?

-> Oversigt over figurer

Særlig tak til de virksomheder, som har stillet billeder til rådighed

top design & copyright © by Vienna TU, Institute for Engeneering Design - ECODESIGN