ecodesign PILOT

Hvornår anvende ECODESIGN PILOT

Hjaelp <-
 


Hvad er ECODESIGN PILOT?

ECODESIGN PILOT er et kvalitativt værktøj, der sætter dig i stand til hurtigt at identificere hensigtsmæssige eco-design tiltag til forbedring af dit produkt. Konkrete tiltag er præsenteret i et sprog som kan forstås af produktudviklere og som kan implementeres umiddelbart. ECODESIGN PILOT er et systematisk værktøj, , der sætter dig i stand til at overveje eco-design i udviklingen af nye produkter. ECODESIGN PILOT er en vidensbase med eksempler til at lære alt om eco-design og udvikle en bred forståelse i lyset af bæredygtig udvikling.

Hvad er ECODESIGN PILOT ikke?

ECODESIGN PILOT er IKKE et værktøj til miljøvurdering af produkter i betydningen LCA eller miljøvaredeklaration.

Hvornår bør du bruge ECODESIGN PILOT?

Når en hurtig, målrettet beslutning om produktforbedring i form af eco-design er krævet.
Når det er uklart hvordan eco-design kan integreres i produktudviklingen.
Når målsætningen er en helhedsorienteret forståelse af eco-design.

Hvornår bør du ikke bruge ECODESIGN PILOT?

Til en sammenligning af to produkters miljøpåvirkninger eller til at identificere den absolutte (ikke relative) miljøpåvirkning af et produkt.

Hvem er ECODESIGN PILOT udviklet til?

Til produktudviklere, designere, ingeniører, miljøkonsulenter.

Hvad kan ECODESIGN PILOT?

ECODESIGN PILOT sætter dig i stand til at identificere præcist de eco-design tiltag, som har den største sandsynlighed for at kunne forbedre dit produkt miljømæssigt og med mindst mulig implementeringsrisiko.
ECODESIGN PILOT indeholder checklister, som du kan bruge som arbejdsdokumenter.
ECODESIGN PILOT forklarer produktrelaterede miljøpåvirkninger med eksempler.

Hvilke resultater opnår jeg med ECODESIGN PILOT?

Brugen af ECODESIGN PILOT resulterer i 5 til 10 eco-design tiltag, som kan implementeres med henblik på produktforbedring;
i eco-design krav til overvejelse i produktudviklingen;
i eco-design forståelse for målrettede beslutninger i virksomheder.

top design & copyright © by Vienna TU, Institute for Engeneering Design - ECODESIGN