ECODESIGN online PILOT

Optimal type og mængde af procesmaterialer

Forbedring <- B: Fremstillings-intensivite <-

Anvend fortrinsvis hjælpematerialer fra fornyelige råmaterialer

Undgåelse af konventionelle hjælpematerialer (normalt lavet af petrokemiske stoffer) kan opnås ved at bruge fornyelige råmaterialer. Disse er normalt lavet af plantematerialer. Sådanne alternativer er allerede tilgængelige for et udvalg af anvendelser (smøremidler, farvestoffer m.v.)


Genbrug hjælpematerialer hvor muligt

Ved genbrug af materialer kan forbruget af hjælpematerialer mindskes betydeligt. Genbrug af kølevæsker og smøremidler er allerede udbredt i metalindustrien. På samme måde kan andre hjælpematerialer (fx vand) genbruges (fx i kombination med varmegenanvendelse). Dette sikrer fremstilling med et minimum af tab, udledning og emission men også en reduktion af omkostningerne.


top design & copyright © by Vienna TU, Institute for Engeneering Design - ECODESIGN