ECODESIGN online PILOT

Miljømæssig fremskaffelse af eksterne komponenter

Forbedring <- B: Fremstillings-intensivite <-

Minimer behovet for transport af materialer og komponenter

Anvendelsen af lokalt eller regionalt tilgængelige materialer bidrager til bæredygtighed ved at skabe "kaskader" af materialebrug og ved at realisere lokale/regionale værdier etc. Ved at anvende lokalt eller regionalt tilgængelige materialer kan man reducere transportbehovet og dermed de miljøpåvirkninger, som transporten forårsager. Hvis lokalt eller regionalt indkøb ikke er muligt, bør der anvendes transportformer med mindst mulige miljøpåvirkninger.


Genbrug renoverede dele og komponenter

Genbrug af dele og komponenter tillader lukkede kredsløb og sikrer på samme tid høj værdi. Forbruget af ressourcer for renoverende dele og komponenter er normalt meget lavere end i tilfælde af fremstilling af nye komponenter. Argumentet for forringelse af kvalitet kan tilbagevises af den kendsgerning, at nye komponenter viser en højere sandsynlighed for at blive defekte end brugte dele. Genbrug gøres lettere ved brug af standardiserede dele og komponenter, da det er lettere at integrere dem i en given produktionsproces.


Vurder eksterne dele/komponenter med ECODESIGN kriterier

Forbruget af ressourcer til at skaffe råmaterialer og fremstille eksterne dele og komponenter kan ses som en miljømæssig rygsæk, som vokser ved ethvert stadie i produktionsprocessen og som ledsager disse dele og komponenter gennem deres liv. En samlet vurdering af produktet må derfor medregne det akkumulerede energiforbrug ved alle produktionsstadier. Altså må der lægges kræfter i at koncentrere sig om minimering af den miljømæssige rygsæk, der ledsager eksterne dele og komponenter. Dette opnås ved klart at definere krav ved valg af leverandører og senere ved fælles implementering af ECODESIGN programmer.


Brug dele med identisk design til forskellige varianter af produktet

Ved at benytte ens dele fra forskellige produkter eller varianter af produkter reduceres antallet af forskellige dele i produktionen. Denne strategi forenkler samling og letter levering af reservedele såvel som renovering og genbrug af dele og komponenter.


Reducer behov for transport af eksterne dele/komponenter

Transport inkluderer fra et miljømæssigt synspunkt forbruget af ressourcer i særlig grad energiforbrug såvel som omkostninger. I tillæg hertil bør man også medregne miljøpåvirkningerne fra emissioner så som CO2, NOx, støv og støj. Det nødvendige forbrug af transport afhænger af faktorer så som masse og volumen af lasten, transportafstand, valg af transportform og antal af nødvendige transporteringer. En analyse af påvirkningen af individuelle faktorer, som resulterer i styrede mål, kan reducere det samlede forbrug af transport.


Reducer mængden af emballageaffald fra eksterne dele/komponenter

Forbruget af ressourcer til eksterne dele og komponenter kan væsentligt reduceres ved at minimere affaldet. I denne sammenhæng bør både mængden og sammensætningen af emballageaffald tages i betragtning. Returemballage bør overvejes i særlig grad, hvis returnering af emballagen til leverandøren ikke kræver yderligere transport.


top design & copyright © by Vienna TU, Institute for Engeneering Design - ECODESIGN