ECODESIGN online PILOT

Reduktion af emballage

Forbedring <- C: Transport-intensive <-

Reducer materialeforbrug til emballage

Minimering af emballage med hensyn til vægt kan opnås enten ved at optimere emballagen eller ved egnet produkt design.For eksempel ved at beklædningentåler transport uden eller med et minimum af emballage.


Brug fortrinsvis genanvendelig emballage

Solid emballage designet til mangeartet brug reducerer den samlede mængde emballage. Genbrugsemballage er særlig fordelagtig i de tilfælde, hvor der leveres direkte. Leverandøren kan tage det tilbage og derefter genbruge emballagematerialet.


Brug fortrinsvis fornyelige råmaterialer til emballagen

Anvendelsen af fornyelige råmaterialer (så som ikke-fossile materialer normalt lavet af plantematerialer) udgør ikke kun en passende løsning for bortskaffelsen af emballagematerialet, men tager også spørgsmålet om ressourcer i betragtning (fornyelige ressourcer, som et vigtigt element i bæredygtighed).


Anvend fortrinsvis genanvendte materialer eller emballagematerialer som er egnet til efterfølgende genanvendelse

Ved at benytte genanvendelige materialer reduceres forbruget af primære materialer så vel som mængden af affald. Det er vigtigt at se på, om der findes etablerede former for genanvendelse af materialerne.


Anvend miljømæssigt acceptable emballagematerialer

Materialer der benyttes til emballage bør være miljømæssigt acceptable.Ikke kun i fremstillingsprocessen men også ved bortskaffelsen heraf. Derfor bør man vurdere på hvilket tidspunkt i produktets livscyklus, spørgsmålet omkring bortskaffelse af emballagen opstår og hvordan bortskaffelsen da kan realiseres.


Informer om de anvendte emballagematerialer (inklusiv instrukser for bortskaffelse)

En forudsætning for genanvendelse består i tydelig information om emballagematerialet. Emballagen har normalt kun en kort livscyklus, derfor er information og mærkning særlig vigtig for at sikre tilfredsstillende genanvendelse (værdiforøgelse) eller miljømæssig acceptabel bortskaffelse.


top design & copyright © by Vienna TU, Institute for Engeneering Design - ECODESIGN