ECODESIGN online PILOT

Reduktion af transport

Forbedring <- C: Transport-intensive <-

Minimer transporten af produktet

Foruden emballagen udgør transporten af produktet en afgørende faktor for den samlede miljøpåvirkning forårsaget af distribution. Det er derfor nødvendigt at minimere transportlængden. En mulig fremgangsmåde hertil består i at optimere mængden af last i forhold til antallet af transporter ved brug af logistik.


Vælg miljømæssig acceptable måder til distribution af produktet

Ud over at minimere transportvejen er valget af passende måder af transport med til at reducere miljøpåvirkningen fra distribution af produktet. Blandt de lokalt tilgængelige systemer vælges det, som er miljømæssigt mest acceptabelt. Ved at skifte transport fra lastbil til jernbane eller skib kan miljøpåvirkningerne reduceres.


Forebyg transportbeskadigelser

For at sikre sig mod transportskader er det somme tider tilrådeligt selv at forberede produktet til transport (fx fastgøre løse dele) således, at man reducerer risiko for beskadigelse.


Benyt emballage, der kan stables

Emballage, der kan stables, reducerer den volumen, som skal transporters. Denne forholdsregel hjælper til at minimere det samlede forbrug ved transport af produktet.


top design & copyright © by Vienna TU, Institute for Engeneering Design - ECODESIGN