ECODESIGN online PILOT

Reduktion af transport

Forbedring <- C: Transport-intensive <-

Checkliste - Vurdering af produktet

Produkt

Er transportbehovet for produktet relativt lille?
  
  
Hvilke transportlængder omfatter distributionen af produktet? Kan distributionen eller de transporterede mængder optimeres yderligere?
Relevans (R) Opfyldelse (O) Prioritet (P)
meget vigtigt ( 10 )
mindre vigtigt ( 5 )
ikke relevant ( 0 )
ja ( 1 )
overvejende ja ( 2 )
overvejende nej ( 3 )
nej ( 4 )

P = R * O
Tiltag Minimer transporten af produktet
Idé for realisering
Omkostninger
mere
same
mindre
fordi
Realiserbarhed
Svær
let
fordi
Realisering
med det samme
senere
aldrig
Ansvar
Deadline


Er den benyttede transportform til distribution af produktet miljømæssig acceptabel?
  
  
Hvilke transportmuligheder er reelt tilgængelige (jernbane, skib, lastbil m.v.)? Hvordan transporteres produkterne lige nu? Hvor lang er transportvejen? Er der andre mere miljømæssige alternativer?
Relevans (R) Opfyldelse (O) Prioritet (P)
meget vigtigt ( 10 )
mindre vigtigt ( 5 )
ikke relevant ( 0 )
ja ( 1 )
overvejende ja ( 2 )
overvejende nej ( 3 )
nej ( 4 )

P = R * O
Tiltag Vælg miljømæssig acceptable måder til distribution af produktet
Idé for realisering
Omkostninger
mere
same
mindre
fordi
Realiserbarhed
Svær
let
fordi
Realisering
med det samme
senere
aldrig
Ansvar
Deadline


Er der taget forholdsregler for at sikre, at der ikke sker beskadigelse på produktet under transporten?
  
  
Er der løse dele i produktet? Hvor er de anbragt? Bør disse fastgøres før transport? Hvorledes kan transportbeskadigelse undgås?
Relevans (R) Opfyldelse (O) Prioritet (P)
meget vigtigt ( 10 )
mindre vigtigt ( 5 )
ikke relevant ( 0 )
ja ( 1 )
overvejende ja ( 2 )
overvejende nej ( 3 )
nej ( 4 )

P = R * O
Tiltag Forebyg transportbeskadigelser
Idé for realisering
Omkostninger
mere
same
mindre
fordi
Realiserbarhed
Svær
let
fordi
Realisering
med det samme
senere
aldrig
Ansvar
Deadline


Kan emballagen stables?
  
  
Er der optimal udnyttelse af den samlede kapacitet af transporten? Benyttes det disponible oplagringsområde optimalt? Kan brugen optimeres ved at benytte emballage, der kan stables?
Relevans (R) Opfyldelse (O) Prioritet (P)
meget vigtigt ( 10 )
mindre vigtigt ( 5 )
ikke relevant ( 0 )
ja ( 1 )
overvejende ja ( 2 )
overvejende nej ( 3 )
nej ( 4 )

P = R * O
Tiltag Benyt emballage, der kan stables
Idé for realisering
Omkostninger
mere
same
mindre
fordi
Realiserbarhed
Svær
let
fordi
Realisering
med det samme
senere
aldrig
Ansvar
DeadlineFremgangsmåde for vurdering:
 1. Relevans:
  Vurder relevansen af punktet i forhold til dit produkt (meget vigtigt / mindre vigtigt / ikke relevant)
 2. Opfyldelse:
  Vurder opfyldelsen af punktet ved brug af en af de fire svarmuligheder (ja / overvejende ja / overvejende nej / nej); De ekstra spørgsmål er kun til at understøtte forståelsen af punktet og behøver ikke blive besvaret
 3. Prioritet:
  Vælg ECODESIGN opgaver med høj prioritet (P) og fortsæt kun med disse
 4. Idé for realisering:
  Find ideer til at realisere disse ECODESIGN opgaver. Indholdet af læringsdelen med dens eksempler kan hjælpe dig.
 5. Omkostninger:
  Vurder omkostningerne for implementering af de identificerede ECODESIGN idéer sammenlignet med den nuværende situation (højere / samme / lavere) og begrund vurderingen.
 6. Realiserbarhed:
  Svær / let.
 7. Handling:
  Beslut hvornår ECODESIGN opgaverne skal udføres (straks / senere / aldrig) og beslut hvilken person eller afdeling, der skal være ansvalig for den videre produktudvikling og fastsæt en deadline.
 8. Gem:
  Gem checklisten for at dokumentere ECODESIGN analysen.

 

top design & copyright © by Vienna TU, Institute for Engeneering Design - ECODESIGN

Minimer transporten af produktet

Foruden emballagen udgør transporten af produktet en afgørende faktor for den samlede miljøpåvirkning forårsaget af distribution. Det er derfor nødvendigt at minimere transportlængden. En mulig fremgangsmåde hertil består i at optimere mængden af last i forhold til antallet af transporter ved brug af logistik.


Vælg miljømæssig acceptable måder til distribution af produktet

Ud over at minimere transportvejen er valget af passende måder af transport med til at reducere miljøpåvirkningen fra distribution af produktet. Blandt de lokalt tilgængelige systemer vælges det, som er miljømæssigt mest acceptabelt. Ved at skifte transport fra lastbil til jernbane eller skib kan miljøpåvirkningerne reduceres.


Forebyg transportbeskadigelser

For at sikre sig mod transportskader er det somme tider tilrådeligt selv at forberede produktet til transport (fx fastgøre løse dele) således, at man reducerer risiko for beskadigelse.


Benyt emballage, der kan stables

Emballage, der kan stables, reducerer den volumen, som skal transporters. Denne forholdsregel hjælper til at minimere det samlede forbrug ved transport af produktet.