ECODESIGN online PILOT

Optimering af produktets benyttelse

Forbedring <- ( A: Råmateriale-intensive, B: Fremstillings-intensivite ) <-

Sørg for brugerorienterede produkter som vil blive brugt ofte

Produkter der, når de er blevet fremstillet, ikke benyttets bagefter er ikke miljømæssige sunde, selv om fremstillingen var baseret på miljømæssiget acceptable kriterier. Ressourcer og energi er allerede brugt til fremstillingen og transporten. Med hensyn til effektiv brug af ressourcer skal ECODESIGN derfor altid være opmærksom på de virkelige brugerbehov. Delebiler er et godt eksempel på effektiv brug af ressourcer(en gruppe på 10 - 15 personer kan dele en bil).


Design produkter til nem håndtering

Hvis funktionaliteten er det vigtigste ved design af produktet, skal man forholde sig til typen og frekvensen af brug samt til nem håndtering. Faktisk brug og frekvens af brug er vigtige kriterier for produktets nytte og ressourceeffektivitet. Til dette formål skal anvendelsen af produktet være selvindlysende og produktet skal klart vise dets potentielle funktioner, samt måden det fungerer på. Dette kan opnås ved at sikre enkel håndtering af produktet.


Design grænsefladen menneske-maskine ergonomisk

Ergonomi har også en forbindelse med det totale forbrug af ressourcer, der bruges til et produkt. Den samlede miljømæssige ydelse af et produkt afhænger også af den aktuelle benyttelse gennem dets levetid. Ergonomisk dårligt design vil få brugeren til at stoppe brugen af produktet eller til forhastet at kassere dette.


Design produkt til optimal anvendelighed til forskellige brugere

Da produkter normalt er produceret til forskellige brugere og forskellige vilkår af brug, udgør anvendeligheden af produktet (fx passende højdejustering osv.) et vigtig træk. Individuelle anvendeligheder og ergonomisk design skal sikre, at brugeren kan lide at benytte eller arbejde med produktet i en længere periode.


Minimer pladskrav til opbevaring af produktet når dette ikke benyttes

Mange produkter benyttes kun sjældent eller i specielle situationer. Når disse produkter ikke benyttes, er det vigtigt - ikke kun for miljøet - at deres opbevaringskrav er så små som muligt. Ellers ville de fylde unødigt. Opbevaringsplads kan spares ved hjælp af løsninger så som stabelbare eller sammenklappelige elementer eller ved overførsel til andre rum (fx fælles brug af vaskemaskine i kælderen).


Minimer tidskravet til forberedelse og opfølgning af produktet i forbindelse med brug

Dette refererer til det forberedelses- og opfølgningsarbejde, der kræves for at kunne benytte produktet. Det inkluderer forbruget før, under og efter brug, så som opstilling/klargøring, arbejdstid for den aktuelle brug af produktet og opfølgende aktiviteter så som nedtagning, rengøring og opbevaring. Ud over de ressourcer, som er involveret (fx rengøringsmedarbejdere), er den tid, som er nødvendig for at udføre disse aktiviteter, en vigtig faktor, som har betydning for, om produktet benyttes eller ej, dvs. om de forbrugte ressourcer giver udbytte.


top design & copyright © by Vienna TU, Institute for Engeneering Design - ECODESIGN