ECODESIGN online PILOT

Sørg for høj driftssikkerhed af produktet

Begrebet driftssikkerhed henviser til sandsynligheden for, at produktet opfylder dets funktioner, under givne servicebetingelser, i en forudbestemt periode af tid uden at blive defekt. Ikke kun ud fra miljømæssige hensyn er det vigtigt at opnå en høj driftssikkerhed af produktet og benytte det så længe som muligt. Produktdesign med beskyttelsesforanstaltninger (fx sikringer mod overbelastning) er en mulighed i denne sammenhæng. "Failure Mode and Effect Analysis" (FMEA) er et værktøj, der tillader at evaluere og forbedre driftsikkerheden af produktet.


Sørg for høj funktionel kvalitet af produktet og minimer påvirkning af mulige forstyrrelser

Funktionel kvalitet henviser til vekselvirkning af forskellige dele og komponenter. Høj funktionel kvalitet sikrer, at produktet opfylder dets funktioner, også selvom dets servicebetingelser ikke er optimale. Hvis brugeren fornemmer, at produktet virker godt, medvirker dette ikke kun til en høj påskønnelse, men er også en forudsætning for forlænget brug af produktet. Dette behøver ikke at være identisk med den aktuelle levetid for produktet. Produkter, der benyttes dagligt, bliver ofte affald før endt levetid som følge af for dårlig funktionel kvalitet.


Design produkter til mulige forbedringer og opgraderinger

En vigtig forholdsregel for at sikre forlænget brug af produktet består i et design, der muliggør senere forbedringer og opgraderinger. Det er særlig vigtigt på områder, hvor teknologisk udvikling er hurtig og produktet bliver forældet hurtigt. Normalt er det ikke hele produktet som forældes men kun dele og komponenter. Derfor giver det mening at designe disse som moduler, som kan udskiftes for at sikre, at produktet kan opgraderes med nye forbedrende dele. På denne måde kan produktet benyttes over en længere periode. Dette kræver ofte, at designerne tager hensyn til et langt større kontekst. Fx gør grafikkort det muligt at fortsætte med at benytte teknologisk forældede (fast frekvens) skærme trods nye softwarekrav.


Design produkter til multifunktionel benyttelse

Ved at kombinere flere funktioner i et produkt kan man muligvis reducere mængden af det samlede forbrug af ressourcer til at møde kravene til givne funktioner betydeligt. Konceptet multifunktionelle produkter må imidlertid ikke svække funktionaliteten. Det er også en mulighed at designe særlige ressourceintensive komponenter så som fremdrivningsenheder til forskellige apparater (fx have- eller køkkenapparater) til mangeartede anvendelsesformål. Fordelene synes oplagte sammenlignet med en situation med individuelle fremdrivningsenheder for hver enkelt af apparaterne.


Gennemfør enkle principper for funktion

Konceptet at have enkle principper for funktion sigter mod at reducere materialeforbruget ved integration af funktioner. Forbruget af ressourcer skal reduceres ved at opnå de ønskede funktioner med færre dele. Minimering af antallet af forbundne dele er lige så vigtigt med hensyn til materialebesparelser som med hensyn til at reducere den tid, der benyttes til samling og adskillelse.


Design produktet til tilpasning og indretning på brugsstadiet

I forbindelse med høj funktionel kvalitet bør produkter eller komponenter udsat for slid og slitage være designet således, at der nemt kan kompenseres for slid . Hvis et design, der forudsætter selvjustering, viser sig for kompliceret eller for kostbart, bør tilpasning for at kompensere for slid og slitage gøres muligt for at sikre maximalt produktliv.


top design & copyright © by Vienna TU, Institute for Engeneering Design - ECODESIGN