ECODESIGN online PILOT

Brug tidløst produktdesign

Udover den levetid produktet teknisk er designet til er tidløst produktdesign en af forudsætningerne for en fornuftig levetid af produktet. Uden tidløst produktdesign vil produktet (og ressourcerne som er benyttet under dets fremstilling) tidligt blive til affald, fordi det er forældet. Veldesignetde tidløse produkter forøger værdien med tiden (eksempelvis: stol af Arne Jacobsen). Hvis det ikke er muligt at anvende tidløst design til en bestemt række produkter, vil en anden mulig fremgangsmåde være at lave den udvendige "skal" på produktet udskiftelige, således at det kan tilpasses dagens mode.


Sørg for høj påskønnelse af produktet

En høj påskønnelse af produktet fra brugerens side er en vigtig forudsætning for langvarigt brug. Produkter, som arbejder godt og som er påskønnet, bliver oftere repareret end udskiftet med nye produkter. Denne erfaring har man også gjort sig i nyetablerede istandsættelses- og servicecentre. På denne måde betyder høj påskønnelse en forlængelse af brugen af produktet og som konsekvens heraf et minimum af forbrug af ressourcer.


Design produkter til lang anvendelsestid

Langtidsholdbare produkter skaber maksimale fordele i lang tid med minimum af forbrug af råmaterialer og energi. Den energibesparende pære som holder 8 - 10 gange længere end almindelige pærer viser klart, hvordan anvendelsestiden af produkter kan forlænges. Det er idette tilfælde gjort muligt ved at anvende ny teknologi til fremstillingen af lys og ved at benytte langtidsholdbare dele og komponenter.


Iværksæt et robust produkt design

Et robust design, dvs. evnen til at modstå et højt niveau af belastninger, har betydning for en langvarig anvendelse af produktet. Således er robusthed en vigtig forudsætning for effektiv brug af ressourcer. Individuelle robust dele vil kunne anvendes i nye produkter efter endt brug af det oprindelige produkt. Ud over en optimering af anvendelsestiden af hele produktet og dets individuelle dele, er ressourcebesparelser gennem genbrug af (dele af) produktet et vigtigt aspekt.


Sørg for at overfladen er brugervenlig

Overflade designet har en stor indflydelse på produktets levetid. Den udvendige skal og overfladen af produktet skal indgå i det samlede koncept for at sikre holdbarhed. Overfladen skal være modstandsdygtig mod stød og skrammer og skal kunne tolerere spor af brug. En succesfuld designet overflade forøger i denne forbindelse kvalitet og elegance ved fortsat brug. Eksempelvis møder glansfolieoverflader ikke disse kriterier.


Sørg for modstandsevne overfor korrosion

Principielt bør designet af hvert enkelt produkt og dets dele undgå overflader, der tæres og sikre en simpel og tilstrækkelig beskyttelse. Korrosion reducerer produktets levetid og svækker muligheden for at genbruge hele eller dele af produktet. Det strider derfor imod konceptet for effektiv brug af ressourcer. Der findes forskellige vejledninger vedrørende design og beskyttelsesforhold, hvis man vil sikre sig mod korrosion.


Harmoniser levetiden af individuelle komponenter

At harmonisere levetiden af forskellige komponenter vil forhindre produktet i at blive kasseret efter en kort tid pga. mindre defekter. Alle dele og komponenter af produktet skal være lige holdbare. Visse dele vil altid udgøre svage punkter, dette bør dog ikke være årsag til forhastet bortskaffelse af hele produktet.


top design & copyright © by Vienna TU, Institute for Engeneering Design - ECODESIGN