ECODESIGN online PILOT

Optimering af miljøsikkerhed

Forbedring <- D: Brugs-intensive <-

Minimer risiko for miljømæssig skade i tilfælde af funktionsfejl under brug

Sikkerhedskoncepter inkluderer udover arbejdsmiljø og driftsikkerhed også den miljømæssige sikkerhed. Mulig skade på miljøet ,som er forårsaget af anvendelsen af produktet, skal analyseres og evalueres. I den sammenhæng bør usædvanlige driftsbetingelser også tages i betragtning fx hændelser, uheld og funktionsfejl. Beskyttelsessystemer (fx sikkerhedssystemer der opfanger lækkende stoffer) reducerer risiko for skade på miljøet.


Indiker type og mængde af farlige materialer der er indeholdt i produktet

Hvis brugen af toksiske stoffer i produktet er uundgåelige, skal disse identificeres og mærkes tydeligt. I tilfælde af uheld men også ved bortskaffelse eller ved genanvendelse af produktet er denne information vigtig, så man senere undgår problemer i miljøet.


top design & copyright © by Vienna TU, Institute for Engeneering Design - ECODESIGN