ECODESIGN online PILOT

Undgåelse af affald i brugsfasen

Forbedring <- D: Brugs-intensive <-

Lukkede kredsløb til hjælpematerialer brugt i brugsfasen

Hvis det er muligt, bør hjælpematerialer bruges i lukkede kredsløb. Direkte genbrug bør foretrækkes frem for genanvendelse. Hvis de anvendte materialer, der behøves, er brugt op i en arbejdsproces (fx tryksværte, toner), bør genbrug af beholdere eller andre komponenter (tryksværtebeholdere, tonerbeholdere) vurderes.


Undgå eller minimer affald i brugsfasen

Typen og mængden af affald frembragt under brug af produktet kan i væsentlig grad påvirke den totale miljømæssige balance af produktet. Groft sagt forbruger kun aktive (forbrugsintensive) produkter energi eller materialer under brug. For disse produkter er det normalt forbruget af disse ressourcer, der dominerer den samlede miljøpåvirkning. Derfor er forebyggelsen af affald i brugsfasen meget vigtig for denne type af produkter. Et eksempel er brugen af genopladelige i stedet for traditionelle batterier.


Undgå eller minimer miljømæssig skade forårsaget af emission, affald, støj osv. i brugsfasen

Groft sagt forbruger kun aktive (forbrugsintensive) produkter emissioner og udledninger i brugsfasen. For disse produkter er det normalt disse emissioner og udledninger, der dominerer den samlede miljøpåvirkning. Et eksempel er benyttelse af en katalysator til rensning af udstødningsgasser for at mindske den skadelige miljøpåvirkning. For sådanne løsninger bør der dog foretages en analyse af den samlede miljøpåvirkning for at forebygge, at problemet blot er skiftet til et andet område.


Skab incitamenter til og muliggør indsamling af affald fra brugsfasen

Indsamling af affald fra brugsfasen er fornuftigt. Ikke kun med hensyn til bortskaffelse (brugte batterier) men også i forhold til potentielt genbrug (dele og komponenter) eller genanvendelse (materialer). Eksemplet kan være et system for returnering af tomme tonerkassetter fra en printer. Den tomme kassette kan genopfyldes og genbruges. Ved at bruge kassetterne i et lukket kredsløb tilfører man resultatet en høj værdi. Incitamenter (bonus, retur-kampagner) kan gøre dette system meget attraktivt for brugeren.


Genanvendelse eller genbrug af affald fra brugsfasen

Udover indsamling af affald fra brugsfasen med det formål at genbruge er genanvendelse også muligt og ønskværdigt i overensstemmelse med konceptet om lukkede kredsløb. Enten er det muligt at genanvende affaldsprodukter på stedet (fx stearinstumper) eller også er de opsamlet og genanvendt andetsteds i produktionsprocessen. Fx.til fremstilling af plastik, hvor en passende tilsætning af nye materialer til genanvendte gør plastikken egnet til samme anvendelse som den originale. Plastikdele som indeholder op til 100% genanvendte materialer bruges normalt overvejende til usynlige indvendige dele og komponenter af et produkt.


Sørg for miljøvenlig bortskaffelse af affald fra brugsfasen

Affaldsmaterialer fra brug, som ikke kan genbruges eller genanvendes, skal bortskaffes på en miljømæssig acceptabel måde. Dette refererer til bedste mulige bortskaffelsesform (mht. farlige stoffer) eller, om muligt, integration i naturlige cykluser. I det samlede hele er spørgsmålet om affald ofte afhængig af perspektivetAffald frembragt i en del af systemet kan fungere som gavnlige råmaterialer i den anden ende af systemet. En sofistikeret kombination af forskellige systemer, organisering af procesforløb i kaskader, kan ofte resultere i en total undgåelse af affald.


top design & copyright © by Vienna TU, Institute for Engeneering Design - ECODESIGN