ECODESIGN online PILOT

Design produkter til nem rengøring og/eller minimer påvirkelighed overfor snavs

Produkter som er svære at rengøre eller som ikke kan rengøres overhovedet er tilbøjelige til at blive kasseret efter meget kort tid - inklusive alle de ressourcer, som er benyttet under fremstillingen. De vil blive erstattet på grund af dårligt udseende ikke på grund af funktionsfejl. I den sammenhæng er overfladedesign af stor vigtighed. Overflader bør være smudsafvisende eller nemme at polere op på et hvilket som helst tidspunkt samt nemme at rengøre. Et godt eksempel kan findes i naturen. Kronbladet fra en vandlilje har en overfladestruktur, der faktisk forhindrer støvpartikler i at lægge sig på det.


Koncentrer slid på udskiftelige komponenter og produkter

Hvis en særlig grad af slitage og slid er uundgåeligt, skal det være styret til de dele i produktet, som nemt kan udskiftes og erstattes. Slid skal forebygges i komponenter, som er vanskelige at udskifte, da dette vil gøre reparation tidsforbrugende og derfor dyr. Dette mål sigter mod forlænget levetid gennem passende vedligehold og reparation.


Gør spor af slid let synlige

For komponenter udsat for slid og slitage er spørgsmålet, hvornår de skal udskiftes af stor vigtighed. Indbyggede slidsensorer kan hjælpe med at sikre passende service-intervaller og sikre at udslidte dele ikke udskiftes for tidligt (tab af reserver) eller for sent (deraf betinget skade, sikkerhed). Slidsensorer kan være ganske simple (se eksempelvis bildæk) eller bestå i ganske komplekse advarselssystemer.


Indiker service -intervaller for produktet

Ved at observere foreskrevne service-intervaller medvirker man væsentlig til forlænget levetid. Rengøring og udskiftning af udslidte dele ved passende intervaller er en forudsætning for problemløs funktion. Indikation af disse intervaller vil informere brugeren om nødvendig service. Vores eksempel viser et temmelig kompliceret system, men simple indikatorer (fx advarselslys) er ofte tilstrækkelige. Design skal sigte på at ensarte serviceintervaller for de forskellige samlinger og komponenter.


Sørg for vedligehold med standardværktøj

Det bør være muligt at udføre vedligehold og servicearbejde med standardværktøj. Specialværktøj skal være en undtagelse for at sikre, at vedligeholdelsesarbejdet kan opfyldes når som helst.


top design & copyright © by Vienna TU, Institute for Engeneering Design - ECODESIGN