ECODESIGN online PILOT

Sørg for selvforklarende struktur eller skaf instruktion til reparation af produktet

Nem reparation er en forudsætning for at sikre lang levetid. Til dette formål er det nødvendigt at opnå selvforklarende struktur for demontering. Dette vil medvirke til korrekt og simpel demontering. Om nødvendigt vil en instruktion, der informerer om sekvensen af trin af demontering, være behjælpelig. Hovedformålet er at beskrive den demontering, der er involveret i reparationsarbejdet, så klart og simpelt som muligt.


Sørg for nem adgang til komponenter når der skal repareres og udskiftes

Nem reparation kræver nem adgang til komponenter, hvis der skal repareres og udskiftes. I mange tilfælde koncentrerer designere sig om simpel samling - adskillelser som omvendt procedure er ofte forsømt. Dette resulterer i unødvendigt store udgifter, hvis en komponent skal udskiftes. Let adgang til alle komponenter (se eksempel med vaskemaskine) letter fjernelse og udskiftning af udslidte dele.


Sørg for tilgængelighed af reservedele

Succesfuldt reparationsarbejde forudsætter at reservedele er nemt tilgængelige. Specielle dele er besværlige at skaffe og gør simpel reparation umulig. Derfor er det vigtigt at sørge for et tilfredsstillende lager af reservedele til produktet.


Standardiser komponenter og/eller brug identiske komponenter til forskellige varianter af produktet

For at forenkle sortering af dele af produktet efter demontering bør disse dele være standardiseret. Dele, komponenter og samlinger med en ens funktion bør være tilsvarende i struktur, udformning og materialer. Standardisering af dimensioner for fittings og samlingssystemer hjælper til nem håndtering (minimering af behov for forskelligt værktøj) ved samling og adskillelse. Dette gælder også for komponenter brugt til forskellige varianter af et produkt (tilgængelighed af reservedele og genbrug af dele).


Sørg for at udslidte komponenter kan oparbejdes til at virke igen

Med hensyn til renovering og genbrug af produktet eller dele af det skal designet sikre tilstrækkelig materialetykkelse og midler, som letter fastspænding, måling og tilpasning. Et lignende tiltag er kendt fra forbrændingsmotorer, som er oppudset ved at finslibe cylindere - en proces som også kræver tilstrækkelig materialetykkelse. Dette letter reparationsarbejdetmen også genbrug af produktet (se eksempel dæk med nye slidbaner).


Foretræk brugen af renoverede komponenter som reservedele

Genbrug af dele i produktet - enten som reservedele der behøves til reparation (ganske almindeligt) eller som renoverede dele i fremstillingen af det nye produkt - er et vigtigt mål med hensyn til lukkede kredsløb og optimering af ressourceeffektiviteten. Dele designet til lang levetid kan overleve to eller tre produktcykler og bidrage til en reduktion af den samlede miljøpåvirkning fra produktet.


top design & copyright © by Vienna TU, Institute for Engeneering Design - ECODESIGN