ECODESIGN online PILOT

Sørg for at sikre nem adgang til forbundne dele

Let adgang til forbundne dele er en forudsætning for simpel samling og adskillelse. Forbundne dele bør arrangeres således, at det skaber en god synlighed og nem adgang for værktøj.


Sørg for reversibel samlingsprocedure

Reversible samlingsprocedurer er en forudsætning for nem adskillelse i tilfælde af fabrikationsfejl, når der skal udføres arbejde under brug og i særlig grad for adskillelse efter produktets levetid.


Design produktstrukturen således at nem demontering opnås (ensartede retningslinier for samling og demontering)

Demontering udgør ofte en stor del af omkostningerne til genanvendelse. En klar og letforståelig struktur sikrer nem demontering og reducerer derfor arbejdsbehovet og omkostningerne. Ensartede retningslinier for samling og demontering letter også sortering af komponenter og optimerer samlingsarbejdet.


Minimer tid og metoder til demontering

Da demontering udgør en stor del af omkostningerne til genanvendelse, er det nødvendigt at minimere arbejdsbehovet på dette stadie. Derfor er minimering af tidsforbruget for demontering en forudsætning for genanvendeligheden af dele og komponenter. I de fleste tilfælde vil dette også reducere samlingstiden for produktet. Derfor skal måden, man (de)monterer minimeres, tilslutninger skal være lettere at opspore osv.


Benyt let sporbare tilslutninger

Let sporbare tilslutninger (også efter kassering) og reducerer den tid der forbruges ved demonteringsarbejdet. Desuden er det en forudsætning for genanvendelse eller genbrug af enkeltdele ikke at ødelægge disse ved demontering. Hvis dele er skadet under demonteringen, kan kun materialet genanvendes, hvilket typisk giver mindre værdi end direkte genbrug af dele.


Sørg for let synlig adgang til tilslutninger ved demontering

Tilslutninger kan kun adskilles, hvis de nemt kan findes og er tilgængelige. Lang tids søgen efter tilsluttede dele vil umuliggøre hurtig og effektiv demontering.


Sørg for let adgang for demonteringsværktøjet til de tilsluttende dele

Tilsluttede dele, som ikke er lette at komme til, besværliggør demonteringen. Arbejdet kræver enten specialværktøj (fx langt skaft), eller også er demontering uhåndterlig og tidsrøvende, fordi der ikke er plads nok til værktøjet.


Sørg for at tilslutningerne fungerer hele produktets levetid

Med tiden kan eksterne påvirkninger (ældning, tæring, snavs) påvirke funktionen af de tilsluttede dele. Dette gør det svært eller måske umuligt at løsgøre tilslutningerne og på denne måde kompliceres demonteringsarbejdet væsentligt. Udstyr som beskytter tilslutninger mod beskadigelse, såsom dækkende hætter over møtrikker og gevind, sikrer løsgøring af tilsluttende dele over hele produktets levetid.


top design & copyright © by Vienna TU, Institute for Engeneering Design - ECODESIGN