ECODESIGN online PILOT

Checkliste - Vurdering af produktet

Produkt

Er forbundne dele let tilgængelige for værktøj?
  
  
Hvilke værktøjer er nødvendige for at forbinde de individuelle komponenter? Sikrer indretningen af forbundne dele nem adgang til værktøjerne? Er forbindelserne synlige?
Relevans (R) Opfyldelse (O) Prioritet (P)
meget vigtigt ( 10 )
mindre vigtigt ( 5 )
ikke relevant ( 0 )
ja ( 1 )
overvejende ja ( 2 )
overvejende nej ( 3 )
nej ( 4 )

P = R * O
Tiltag Sørg for at sikre nem adgang til forbundne dele
Idé for realisering
Omkostninger
mere
same
mindre
fordi
Realiserbarhed
Svær
let
fordi
Realisering
med det samme
senere
aldrig
Ansvar
Deadline


Er hele samlingsproceduren reversibel?
  
  
Kan produktet adskilles i komponenternes dele? Er alle forbindelser nemme at adskille? Forbliver tilslutningerne adskillelige under og efter brug?
Relevans (R) Opfyldelse (O) Prioritet (P)
meget vigtigt ( 10 )
mindre vigtigt ( 5 )
ikke relevant ( 0 )
ja ( 1 )
overvejende ja ( 2 )
overvejende nej ( 3 )
nej ( 4 )

P = R * O
Tiltag Sørg for reversibel samlingsprocedure
Idé for realisering
Omkostninger
mere
same
mindre
fordi
Realiserbarhed
Svær
let
fordi
Realisering
med det samme
senere
aldrig
Ansvar
Deadline


Sikrer produktdesignet ensartede retningslinier for samling og demontering og giver det lettere mulighed for demontering?
  
  
Hvilke tiltag kan gøre demontering lettere? Hvad er de optimale retningslinier for samling og demontering?
Relevans (R) Opfyldelse (O) Prioritet (P)
meget vigtigt ( 10 )
mindre vigtigt ( 5 )
ikke relevant ( 0 )
ja ( 1 )
overvejende ja ( 2 )
overvejende nej ( 3 )
nej ( 4 )

P = R * O
Tiltag Design produktstrukturen således at nem demontering opnås (ensartede retningslinier for samling og demontering)
Idé for realisering
Omkostninger
mere
same
mindre
fordi
Realiserbarhed
Svær
let
fordi
Realisering
med det samme
senere
aldrig
Ansvar
Deadline


Har tidsforbruget for demontering af produktet været minimeret med korte veje, ensartede retningsliner og ved at reducere variationen af tilsluttende dele?
  
  
Hvad er det nødvendige tidsforbrug for demontering af produktet? Hvad er mulighederne for besparelser og hvordan kan dette implementeres med passende produktdesign?
Relevans (R) Opfyldelse (O) Prioritet (P)
meget vigtigt ( 10 )
mindre vigtigt ( 5 )
ikke relevant ( 0 )
ja ( 1 )
overvejende ja ( 2 )
overvejende nej ( 3 )
nej ( 4 )

P = R * O
Tiltag Minimer tid og metoder til demontering
Idé for realisering
Omkostninger
mere
same
mindre
fordi
Realiserbarhed
Svær
let
fordi
Realisering
med det samme
senere
aldrig
Ansvar
Deadline


Er komponenterne i produktet let sporbare også efter kassering?
  
  
Hvilke tilslutninger er mulige? Hvor ofte skal de adskilles? Hvad er relationerne mellem simpelt design og let sporbare tilslutninger?
Relevans (R) Opfyldelse (O) Prioritet (P)
meget vigtigt ( 10 )
mindre vigtigt ( 5 )
ikke relevant ( 0 )
ja ( 1 )
overvejende ja ( 2 )
overvejende nej ( 3 )
nej ( 4 )

P = R * O
Tiltag Benyt let sporbare tilslutninger
Idé for realisering
Omkostninger
mere
same
mindre
fordi
Realiserbarhed
Svær
let
fordi
Realisering
med det samme
senere
aldrig
Ansvar
Deadline


Kan alle tilsluttede dele gøres lettere at finde til demontering af produktet?
  
  
Hvor er de for demontering afgørende dele lokaliseret? Hvorledes kan disse gøres lettere at identificere?
Relevans (R) Opfyldelse (O) Prioritet (P)
meget vigtigt ( 10 )
mindre vigtigt ( 5 )
ikke relevant ( 0 )
ja ( 1 )
overvejende ja ( 2 )
overvejende nej ( 3 )
nej ( 4 )

P = R * O
Tiltag Sørg for let synlig adgang til tilslutninger ved demontering
Idé for realisering
Omkostninger
mere
same
mindre
fordi
Realiserbarhed
Svær
let
fordi
Realisering
med det samme
senere
aldrig
Ansvar
Deadline


Er de tilsluttede dele af produktet nemme at komme til ved demonteringen (med standard værktøj)?
  
  
Hvilke værktøjer bliver sædvanligvis brugt? Hvad er kravene til rummelighed ved demonteringsarbejdet? Hvordan kan man give tilstrækkelig plads til at lette demonteringen?
Relevans (R) Opfyldelse (O) Prioritet (P)
meget vigtigt ( 10 )
mindre vigtigt ( 5 )
ikke relevant ( 0 )
ja ( 1 )
overvejende ja ( 2 )
overvejende nej ( 3 )
nej ( 4 )

P = R * O
Tiltag Sørg for let adgang for demonteringsværktøjet til de tilsluttende dele
Idé for realisering
Omkostninger
mere
same
mindre
fordi
Realiserbarhed
Svær
let
fordi
Realisering
med det samme
senere
aldrig
Ansvar
Deadline


Er løsgøringen af produktets tilsluttede dele sikret i hele produktets levetid?
  
  
Hvad er de eksterne betingelser for brugen af produktet? Hvad er deres påvirkning på tilslutningerne? Hvilke forholdsregler sikrer permanent mulighed for løsgøring af tilsluttede dele?
Relevans (R) Opfyldelse (O) Prioritet (P)
meget vigtigt ( 10 )
mindre vigtigt ( 5 )
ikke relevant ( 0 )
ja ( 1 )
overvejende ja ( 2 )
overvejende nej ( 3 )
nej ( 4 )

P = R * O
Tiltag Sørg for at tilslutningerne fungerer hele produktets levetid
Idé for realisering
Omkostninger
mere
same
mindre
fordi
Realiserbarhed
Svær
let
fordi
Realisering
med det samme
senere
aldrig
Ansvar
DeadlineFremgangsmåde for vurdering:
 1. Relevans:
  Vurder relevansen af punktet i forhold til dit produkt (meget vigtigt / mindre vigtigt / ikke relevant)
 2. Opfyldelse:
  Vurder opfyldelsen af punktet ved brug af en af de fire svarmuligheder (ja / overvejende ja / overvejende nej / nej); De ekstra spørgsmål er kun til at understøtte forståelsen af punktet og behøver ikke blive besvaret
 3. Prioritet:
  Vælg ECODESIGN opgaver med høj prioritet (P) og fortsæt kun med disse
 4. Idé for realisering:
  Find ideer til at realisere disse ECODESIGN opgaver. Indholdet af læringsdelen med dens eksempler kan hjælpe dig.
 5. Omkostninger:
  Vurder omkostningerne for implementering af de identificerede ECODESIGN idéer sammenlignet med den nuværende situation (højere / samme / lavere) og begrund vurderingen.
 6. Realiserbarhed:
  Svær / let.
 7. Handling:
  Beslut hvornår ECODESIGN opgaverne skal udføres (straks / senere / aldrig) og beslut hvilken person eller afdeling, der skal være ansvalig for den videre produktudvikling og fastsæt en deadline.
 8. Gem:
  Gem checklisten for at dokumentere ECODESIGN analysen.

 

top design & copyright © by Vienna TU, Institute for Engeneering Design - ECODESIGN

Sørg for at sikre nem adgang til forbundne dele

Let adgang til forbundne dele er en forudsætning for simpel samling og adskillelse. Forbundne dele bør arrangeres således, at det skaber en god synlighed og nem adgang for værktøj.


Sørg for reversibel samlingsprocedure

Reversible samlingsprocedurer er en forudsætning for nem adskillelse i tilfælde af fabrikationsfejl, når der skal udføres arbejde under brug og i særlig grad for adskillelse efter produktets levetid.


Design produktstrukturen således at nem demontering opnås (ensartede retningslinier for samling og demontering)

Demontering udgør ofte en stor del af omkostningerne til genanvendelse. En klar og letforståelig struktur sikrer nem demontering og reducerer derfor arbejdsbehovet og omkostningerne. Ensartede retningslinier for samling og demontering letter også sortering af komponenter og optimerer samlingsarbejdet.


Minimer tid og metoder til demontering

Da demontering udgør en stor del af omkostningerne til genanvendelse, er det nødvendigt at minimere arbejdsbehovet på dette stadie. Derfor er minimering af tidsforbruget for demontering en forudsætning for genanvendeligheden af dele og komponenter. I de fleste tilfælde vil dette også reducere samlingstiden for produktet. Derfor skal måden, man (de)monterer minimeres, tilslutninger skal være lettere at opspore osv.


Benyt let sporbare tilslutninger

Let sporbare tilslutninger (også efter kassering) og reducerer den tid der forbruges ved demonteringsarbejdet. Desuden er det en forudsætning for genanvendelse eller genbrug af enkeltdele ikke at ødelægge disse ved demontering. Hvis dele er skadet under demonteringen, kan kun materialet genanvendes, hvilket typisk giver mindre værdi end direkte genbrug af dele.


Sørg for let synlig adgang til tilslutninger ved demontering

Tilslutninger kan kun adskilles, hvis de nemt kan findes og er tilgængelige. Lang tids søgen efter tilsluttede dele vil umuliggøre hurtig og effektiv demontering.


Sørg for let adgang for demonteringsværktøjet til de tilsluttende dele

Tilsluttede dele, som ikke er lette at komme til, besværliggør demonteringen. Arbejdet kræver enten specialværktøj (fx langt skaft), eller også er demontering uhåndterlig og tidsrøvende, fordi der ikke er plads nok til værktøjet.


Sørg for at tilslutningerne fungerer hele produktets levetid

Med tiden kan eksterne påvirkninger (ældning, tæring, snavs) påvirke funktionen af de tilsluttede dele. Dette gør det svært eller måske umuligt at løsgøre tilslutningerne og på denne måde kompliceres demonteringsarbejdet væsentligt. Udstyr som beskytter tilslutninger mod beskadigelse, såsom dækkende hætter over møtrikker og gevind, sikrer løsgøring af tilsluttende dele over hele produktets levetid.