ECODESIGN online PILOT

Sørg for simpel samling ved en hierarkisk struktur af produktet

En hierarkisk struktur af produktet kan forenkle samlingen og reducere arbejdsbehovet. Desuden minimeres den tid, der benyttes til adskillelse, hvilket er væsentligt for hvorvidt renovering kan betale sig.


Sørg for en simpel samling ved reduceringreduktion af antallet af benyttede dele

Ved at reducere antallet af komponenter gøres samling mere simpel og arbejdsbehovet minimeres. Enkel samling/adskillelse og minimering af antallet af komponenter forbedrer vedligeholdelse af produktet i brugsfasen. Desuden minimeres den tid, der benyttes til adskillelse, hvilket er væsentligt for hvorvidt renovering kan betale sig.


Skab nye eller benyt eksisterende indsamlingssystemer

Returnering af produktet efter brug er en forudsætning for renovering og genbrug af dele og komponenter. Det samme gælder for den korrekte bortskaffelse af farlige materialer som fx de stoffer, der findes i køleskabe. Et effektivt indsamlingssystem, som ikke kræver en urimelig indsats af brugeren, vil være et incitament for at returnere produktet. Høje returrater er en forudsætning for økonomisk rimelig renovering. Derfor skal returnering af produktet iværksættes indenfor rammerne af eksisterende eller nyligt etablerede indsamlingssystemer.


Sørg for høj returneringsrate

Høje returneringsrater sikrer, at kun en lille del af produktet forlader det lukkede kredsløb og bliver til affald. Den største del - i ideelle situationer 100% - bliver returneret til producenten, som demonterer produktet, renoverer og genbruger dele, genbrugsmaterialer, samt bortskaffer farlige stoffer på en miljømæssig forsvarlig måde. Jo højere returraten er, desto større fordel for miljøet og desto højere bliver den økonomiske gevinst af den samlede proces af renovering og/eller genanvendelse. Derfor er det i miljøets interesse (og producentens) at skabe incitamenter for forbrugeren til at returnere produktet efter brug.


Sørg for afprøvnings- og målingsudstyr til renovering af komponenter

Da genbrug ikke ødelægger strukturen af komponenterne og heller ikke forringer kvaliteten af materialerne, repræsenterer denne metode af genanvendelse den højeste værdi. For at kunne beslutte om en produktdel kan genbruges eller om den skal genanvendes (således giver den mindre værdi), kræves passende afprøvning og målingsprocedurer.


Sørg for tilstrækkelig materialetykkelse med henblik på at genbruge komponenterne

For at opnå maksimale fordele med de benyttede ressourcer skal designet sigte mod lang og brugbar levetid for produktets komponenter, så de kan renoveres og genbruges. Komponenter, som er udsat for slid og misdannelser gennem brug af produktet, har brug for ekstra materialetykkelse for omarbejdning, hvis de skal møde særlige krav til mål og overflade eller speciel overfladebehandling.


Mærk komponenterne med angivelse af resterende levetid

I renoveringen af et produkt vil den sandsynlige resterende levetid afgøre, om en komponent er egnet eller ikke er egnet til genbrug. For at undgå (normalt omkostningstung) afprøvning og målingsprocedurer kan passende information og mærkning indikere den omtrentlige resterende levetid for en komponent. Denne fremgangsmåde er særlig fornuftig for komponenter, som er udsat for belastninger og slid eller som har en klar beskrevet levetid.


Sørg for nem rengøring for genbrug af komponenter

Normalt skal dele og komponenter rengøres inden genbrug. Effektiv renovering kræver minimum forbrug af rengøring - hvad angår tidsforbrug, forbruget af rengøringsassistenter osv. At designe et produkt for nem rengøring betyder fx at undgå besværlige og utilgængelige hjørner eller kroge. Det er ret vigtigt at overflader tåler rengøring; skrammer o.l. kan forårsage for tidlig bortskaffelse af komponenten.


Brug standardiserede elementer, dele og komponenter for at gøre genbrug nemt

Genbrug af komponenter er den mest ønskelige form for genanvendelse fordi strukturen ikke ødelægges og en stor del af værdien er bevaret i de respektive komponenter. Dette øger den samlede del af genbrugte komponenter og bevarer ressourcer. Ved at benytte standardiserede elementer, dele af standardiserede monteringsdimensioner osv. simplificeres genbrug betydeligt, specielt hvis mindre modificeringer skal opnås i produktionsprocessen.


Genbrug af komponenter i andre produkter

Genbrug af dele i andre produkter bevarer også en høj værdi i komponenterne, da strukturen ikke er ødelagt. Mindre tilpasninger eller omarbejdninger af dele, som ikke direkte kan genbruges, gør dem egnet for brug i andre produkter. Vinduer fra kasserede vaskemaskiner, kan bruges som dekorative glasbowler.


top design & copyright © by Vienna TU, Institute for Engeneering Design - ECODESIGN