ECODESIGN online PILOT

Garanter mærkning af materialer der bygger på standarder

Hvis det ikke er muligt at genbruge komponenter eller at tilpasse dem til brug i andre produkter, bør materialernet kunne genbruges. Til brug herfor er det vigtigt, at materialet kan være præcist identificeret med standardiseret mærkning. Produkter der indeholder materialer, der ikke er mærket korrekt ender ofte i affaldsbeholdere, selv om genanvendelse af materialet er en mulighed.


Sørg for mulighed for separering af materialer til genanvendelse

Genbrug af materialer kræver brug af ensartede eller i det mindste genanvendelige materialer. Hvis produktet indeholder uforenelige materialer, bør disse kunne adskilles. Med det formål at kunne genanvende materialer behøver adskillelse ikke nødvendigvis at være ikke-ødelæggende. Forudbestemte ødelæggelsespunkter er også en passende løsning. Designet skal sikre let adskillelse af forskellige materialer.


Sørg for mulighed for enkel ekstraktion af skadelige og værdifulde stoffer

I mange produkter er anvendelsen af skadelige eller værdifulde stoffer uundgåelig. Disse skadelige stoffer (som kan forringe genbrug) eller værdifulde stoffer (som kun beholder deres høje værdi, når de er behandlet adskilt) bør være lette at identificere for at sikre, at de er ekstraheret og genanvendt. Manglende eller ukorrekt mærkning eller besværlig demontering modvirker dette mål.


Sørg for at materialerne er egnet til genanvendelse

Hvis genbrug af dele af produktet ikke er muligt, bør målet være genanvendelse af materialet på højest mulige niveau. Genanvendelighed bør være en afgørende faktor i udvælgelsen af materialer, hvis der er alternativer med tilsvarende egenskaber.


Sørg for at overfladebehandlingen og basismaterialerne er egnet til genanvendelse

Overfladebehandling indgår typisk i en uadskillelig sammensætning med basismaterialet. Dette må dog ikke forringe genanvendeligheden af materialet. Intelligent design af komponenter og valg af passende materialer vil sikre forenelighed af materialer til genanvendelse.


Gør det muligt at adskille procesmaterialer og uundgåelige skadelige stoffer

For at kunne bortskaffe procesmaterialer og uundgåelige farlige stoffer på en miljømæssigt acceptabel måde bør man sikre, at de kan adskilles fra komponenterne efter brug. Dette kræver en enkel adskillelse og passende mærkning af de komponenter, der indeholder skadelige stoffer.


Tag hensyn til slutbrugerens muligheder for bortskaffelse og sørg for instruktioner for bortskaffelse

Normalt er forbrugeren ikke parat til at gøre en stor indsats ved bortskaffelse af et produkt. En miljømæssigt acceptabel bortskaffelse bør derfor være nem og skal ikke kræve handlemåder, som ikke passer til den almindelige slutbruger. Det er nyttigt at give brugeren information vedrørende passende bortskaffelse og at opfordre til korrekt brugeradfærd.


top design & copyright © by Vienna TU, Institute for Engeneering Design - ECODESIGN