ECODESIGN online PILOT

Checkliste - Vurdering af produktet

Produkt

Giver produktet grundig information om materialer, der er benyttet og er der benyttet mærkninger, der bygger på standarder?
  
  
Hvilke forskellige materialer er indeholdt i produktet? Hvor og hvordan kan individuelle komponenter mærkes, så materialet kan blive præcist identificeret - i særlig grad efter produktets levetid. Hvordan ser mærkning, der bygger på standarder, ud? Er der behov for yderligere information?
Relevans (R) Opfyldelse (O) Prioritet (P)
meget vigtigt ( 10 )
mindre vigtigt ( 5 )
ikke relevant ( 0 )
ja ( 1 )
overvejende ja ( 2 )
overvejende nej ( 3 )
nej ( 4 )

P = R * O
Tiltag Garanter mærkning af materialer der bygger på standarder
Idé for realisering
Omkostninger
mere
same
mindre
fordi
Realiserbarhed
Svær
let
fordi
Realisering
med det samme
senere
aldrig
Ansvar
Deadline


Tillader alle komponenter af produktet adskillelse af materialer til genanvendelsesformål?
  
  
Hvilke forskellige materialer er indeholdt i produktet? Hvordan er de forskellige materialer behandlet eller genanvendt? Hvilke materialer er uforenelige med genbrug og kan ikke adskilles? Hvilke tiltag kan lette adskillelsen af materialerne? Er det muligt at vælge andre og mere kompatible kombinationer af materialer?
Relevans (R) Opfyldelse (O) Prioritet (P)
meget vigtigt ( 10 )
mindre vigtigt ( 5 )
ikke relevant ( 0 )
ja ( 1 )
overvejende ja ( 2 )
overvejende nej ( 3 )
nej ( 4 )

P = R * O
Tiltag Sørg for mulighed for separering af materialer til genanvendelse
Idé for realisering
Omkostninger
mere
same
mindre
fordi
Realiserbarhed
Svær
let
fordi
Realisering
med det samme
senere
aldrig
Ansvar
Deadline


Kan skadelige eller værdifulde materialer, der er indeholdt i produktet identificeres og giver designet mulighed for let ekstraktion af disse materialer?
  
  
Indeholder produktet skadelige eller værdifulde materialer? Hvordan kan ekstraktion forud for genanvendelse gøres lettere? Er brugen af disse skadelige eller værdifulde materialer uundgåelige?
Relevans (R) Opfyldelse (O) Prioritet (P)
meget vigtigt ( 10 )
mindre vigtigt ( 5 )
ikke relevant ( 0 )
ja ( 1 )
overvejende ja ( 2 )
overvejende nej ( 3 )
nej ( 4 )

P = R * O
Tiltag Sørg for mulighed for enkel ekstraktion af skadelige og værdifulde stoffer
Idé for realisering
Omkostninger
mere
same
mindre
fordi
Realiserbarhed
Svær
let
fordi
Realisering
med det samme
senere
aldrig
Ansvar
Deadline


Er materialerne, der bruges i de individuelle komponenter af produktet, egnet til genanvendelse? Er materialerne indeholdt i de forskellige komponenter egnet til fælles genanvendelse?
  
  
Hvilke materialer er produktet/komponenten lavet af? Kan antallet af materialer reduceres? Er de forskellige materialer adskillelige og hvordan opfører uadskillelige materialer sig i genanvendelsesprocessen?
Relevans (R) Opfyldelse (O) Prioritet (P)
meget vigtigt ( 10 )
mindre vigtigt ( 5 )
ikke relevant ( 0 )
ja ( 1 )
overvejende ja ( 2 )
overvejende nej ( 3 )
nej ( 4 )

P = R * O
Tiltag Sørg for at materialerne er egnet til genanvendelse
Idé for realisering
Omkostninger
mere
same
mindre
fordi
Realiserbarhed
Svær
let
fordi
Realisering
med det samme
senere
aldrig
Ansvar
Deadline


Er overfladebehandling og basismaterialer egnet til genanvendelse?
  
  
Hvilke komponenter har overfladebehandling? Kan denne behandling forhindre genanvendelse? Er der alternative løsninger?
Relevans (R) Opfyldelse (O) Prioritet (P)
meget vigtigt ( 10 )
mindre vigtigt ( 5 )
ikke relevant ( 0 )
ja ( 1 )
overvejende ja ( 2 )
overvejende nej ( 3 )
nej ( 4 )

P = R * O
Tiltag Sørg for at overfladebehandlingen og basismaterialerne er egnet til genanvendelse
Idé for realisering
Omkostninger
mere
same
mindre
fordi
Realiserbarhed
Svær
let
fordi
Realisering
med det samme
senere
aldrig
Ansvar
Deadline


Er det muligt at ekstrahere procesmaterialer og skadelige stoffer helt fra produktet?
  
  
Indeholder produktet skadelige stoffer? Er disse virkelig uundgåelige? Hvordan kan enkel adskillelse af disse materialer sikres? Hvilke tiltag kan forhindre procesmaterialer i at forblive i produktet efter brug?
Relevans (R) Opfyldelse (O) Prioritet (P)
meget vigtigt ( 10 )
mindre vigtigt ( 5 )
ikke relevant ( 0 )
ja ( 1 )
overvejende ja ( 2 )
overvejende nej ( 3 )
nej ( 4 )

P = R * O
Tiltag Gør det muligt at adskille procesmaterialer og uundgåelige skadelige stoffer
Idé for realisering
Omkostninger
mere
same
mindre
fordi
Realiserbarhed
Svær
let
fordi
Realisering
med det samme
senere
aldrig
Ansvar
Deadline


Tager produktdesignet højde for slutbrugerens muligheder for bortskaffelse og er der instrukser for bortskaffelse af produktet?
  
  
Hvad er den miljømæssigt mest acceptable måde at bortskaffe produktet på? Hvad er slutbrugerens muligheder for bortskaffelse? Hvordan er slutbrugeren blevet informeret omkring korrekt bortskaffelse af produktet? Hvad er kriterierne for en klar instruktion om bortskaffelsen?
Relevans (R) Opfyldelse (O) Prioritet (P)
meget vigtigt ( 10 )
mindre vigtigt ( 5 )
ikke relevant ( 0 )
ja ( 1 )
overvejende ja ( 2 )
overvejende nej ( 3 )
nej ( 4 )

P = R * O
Tiltag Tag hensyn til slutbrugerens muligheder for bortskaffelse og sørg for instruktioner for bortskaffelse
Idé for realisering
Omkostninger
mere
same
mindre
fordi
Realiserbarhed
Svær
let
fordi
Realisering
med det samme
senere
aldrig
Ansvar
DeadlineFremgangsmåde for vurdering:
 1. Relevans:
  Vurder relevansen af punktet i forhold til dit produkt (meget vigtigt / mindre vigtigt / ikke relevant)
 2. Opfyldelse:
  Vurder opfyldelsen af punktet ved brug af en af de fire svarmuligheder (ja / overvejende ja / overvejende nej / nej); De ekstra spørgsmål er kun til at understøtte forståelsen af punktet og behøver ikke blive besvaret
 3. Prioritet:
  Vælg ECODESIGN opgaver med høj prioritet (P) og fortsæt kun med disse
 4. Idé for realisering:
  Find ideer til at realisere disse ECODESIGN opgaver. Indholdet af læringsdelen med dens eksempler kan hjælpe dig.
 5. Omkostninger:
  Vurder omkostningerne for implementering af de identificerede ECODESIGN idéer sammenlignet med den nuværende situation (højere / samme / lavere) og begrund vurderingen.
 6. Realiserbarhed:
  Svær / let.
 7. Handling:
  Beslut hvornår ECODESIGN opgaverne skal udføres (straks / senere / aldrig) og beslut hvilken person eller afdeling, der skal være ansvalig for den videre produktudvikling og fastsæt en deadline.
 8. Gem:
  Gem checklisten for at dokumentere ECODESIGN analysen.

 

top design & copyright © by Vienna TU, Institute for Engeneering Design - ECODESIGN

Garanter mærkning af materialer der bygger på standarder

Hvis det ikke er muligt at genbruge komponenter eller at tilpasse dem til brug i andre produkter, bør materialernet kunne genbruges. Til brug herfor er det vigtigt, at materialet kan være præcist identificeret med standardiseret mærkning. Produkter der indeholder materialer, der ikke er mærket korrekt ender ofte i affaldsbeholdere, selv om genanvendelse af materialet er en mulighed.


Sørg for mulighed for separering af materialer til genanvendelse

Genbrug af materialer kræver brug af ensartede eller i det mindste genanvendelige materialer. Hvis produktet indeholder uforenelige materialer, bør disse kunne adskilles. Med det formål at kunne genanvende materialer behøver adskillelse ikke nødvendigvis at være ikke-ødelæggende. Forudbestemte ødelæggelsespunkter er også en passende løsning. Designet skal sikre let adskillelse af forskellige materialer.


Sørg for mulighed for enkel ekstraktion af skadelige og værdifulde stoffer

I mange produkter er anvendelsen af skadelige eller værdifulde stoffer uundgåelig. Disse skadelige stoffer (som kan forringe genbrug) eller værdifulde stoffer (som kun beholder deres høje værdi, når de er behandlet adskilt) bør være lette at identificere for at sikre, at de er ekstraheret og genanvendt. Manglende eller ukorrekt mærkning eller besværlig demontering modvirker dette mål.


Sørg for at materialerne er egnet til genanvendelse

Hvis genbrug af dele af produktet ikke er muligt, bør målet være genanvendelse af materialet på højest mulige niveau. Genanvendelighed bør være en afgørende faktor i udvælgelsen af materialer, hvis der er alternativer med tilsvarende egenskaber.


Sørg for at overfladebehandlingen og basismaterialerne er egnet til genanvendelse

Overfladebehandling indgår typisk i en uadskillelig sammensætning med basismaterialet. Dette må dog ikke forringe genanvendeligheden af materialet. Intelligent design af komponenter og valg af passende materialer vil sikre forenelighed af materialer til genanvendelse.


Gør det muligt at adskille procesmaterialer og uundgåelige skadelige stoffer

For at kunne bortskaffe procesmaterialer og uundgåelige farlige stoffer på en miljømæssigt acceptabel måde bør man sikre, at de kan adskilles fra komponenterne efter brug. Dette kræver en enkel adskillelse og passende mærkning af de komponenter, der indeholder skadelige stoffer.


Tag hensyn til slutbrugerens muligheder for bortskaffelse og sørg for instruktioner for bortskaffelse

Normalt er forbrugeren ikke parat til at gøre en stor indsats ved bortskaffelse af et produkt. En miljømæssigt acceptabel bortskaffelse bør derfor være nem og skal ikke kræve handlemåder, som ikke passer til den almindelige slutbruger. Det er nyttigt at give brugeren information vedrørende passende bortskaffelse og at opfordre til korrekt brugeradfærd.