ECODESIGN online PILOT

Forbedring


Diese Web-Site benötigt JavaScript.
Wenn Sie diesen Text sehen, schalten Sie in Ihrem Browser bitte JavaScript ein.
top design & copyright © by Vienna TU, Institute for Engeneering Design - ECODESIGN
Ved fra starten at anvende ECODESIGN PILOT i produktudviklingsprocessen, bliver du i stand til at forbedre dit produkt med hensigtsmæssige eco-design tiltag. For at kunne forbedre et produkt miljøforhold, kræver det enkelte produkt specifikke tiltag, som afhænger af dets miljøpåvirkninger i de forskellige livscyklusfaser. Derfor skal der iværksættes forskellige tiltag for henholdsvis produkter, hvis miljøpåvirkning hovedsageligt ligger i brugsfasen (brugs-intensive), og produkter, hvis miljøpåvirkning hovedsageligt ligger i fremstillingsfasen (fremstillings-intensive). Hvilke tiltag er så passende for hvilket produkt? Ved at anvende checklisterne får du præsenteret eco-design tiltag, som passer til dit produkt.
Råmateriale-intensivt produkt

For Type A produkter ligger den største miljøpåvirkning i den første livscyklusfase. Arbejdet med at udvinde råmaterialerne afstedkommer hovedparten af produktets miljøpåvirkning. Mængden af energi og materialer til at producere de anvendte råmaterialer er afgørende for produktets samlede miljøegenskaber.
Typiske produkter kan være: Cykler, cementprodukter, papir, elektroniske produkter med lavt energiforbrug,...

Fremstillings-intensivt produkt

Fremstillingen af produktet afstedkommer her den største miljøpåvirkning. Mængden af energi og materialer til at producere produktet er afgørende for produktets samlede miljøegenskaber.
Typiske produkter kan være: møbler, borde, værktøj og maskiner,...

Transport-intensivt produkt

Den vigtigste miljøpåvirkning ligger i forbindelse med distributionen. Transport og emballage er dominerende for den samlede miljøpåvirkning for produktet.
Typiske produkter kan være: emballage, flasker,...

Brugs-intensivt produkt

Forbruget af energi og/eller materialer eller mængden af affald fra brug af produktet er dominerende for produktets samlede miljøpåvirkning.
Typiske produkter kan være: opvaskemaskine, vaskemaskine, lyspærer, vaskemidler,...

Bortskaffelses-intensivt produkt

Bortskaffelsen er årsag til den vigtigste miljøpåvirkning. Miljøskadelige stoffer, der skal bortskaffes, er dominerende for produktets samlede miljøpåvirkning.
Typiske produkter kan være: batterier, blykabler, lysstofrør, trykimprægneret træ, produkter med indhold af giftige stoffer,...