ECODESIGN online PILOT

Forbedring


De følgende udsagn indeholder indikatorer til klassificering af produkter i grundlæggende typer (A - E).

Fakta der indikerer Type A - Råmateriale-intensivt produkt:

 • Produktet indeholder en betydelig mængde ressource-intensive materialer som aluminium, høj-legeret stål, kobber, nikkel, kulfiber,...
 • For tiden er det ikke muligt at adskille og genbruge/genanvende produktdele, som indeholder ressource-intensive materialer.
 • Fremstillingen af produktet omfatter endnu ikke brug af genanvendte materialer, fornyelige råmaterialer eller renoverede dele.
 • I tilfældet af at produktet indeholder ressource-intensive materialer:
  Produktet bruges kun kortvarigt eller ikke særlig ofte.
 • Reparation af produktet er ikke muligt eller kræver en betydelig arbejdsindsats.
 • ...

-> gå til strategier for Type A.


Fakta der indikerer Type B - Produktions-intensivt produkt:

 • Fremstillingen af produktet er energiforbrugende.
 • Fremstillingen indebærer en betydelig mængde procesaffald, spildevand eller emissioner til luft.
 • Fremstillingen involverer store mængder af proces- og hjælpematerialer.
 • Fremstillingen involverer miljøskadelige proces- og hjælpematerialer.
 • Produktet indeholder dele eller komponenter som er transporteret over lange afstande.
 • I tilfælde af at fremstillingen kræver et højt forbrug af materialer eller energi:
  Produktet bruges kun kortvarigt eller ikke særlig ofte.
 • Reparation af produktet er ikke muligt eller kræver en betydelig arbejdsindsats.
 • For tiden er det ikke muligt at adskille og genbruge/genanvende produktdele, som kræver et højt forbrug af materialer eller energi.
 • ...

-> gå til strategier for Type B.


Fakta der indikerer Type C - Transport-intensivt produkt:

 • Produktet kræver lang transport mellem producent og bruger.
 • For tiden sker transport ikke ved miljøvenlige former (tog, skib,...)
 • Distribution af produktet kræver meget emballage.
 • ...

-> gå til strategier for Type C


Fakta der indikerer Type D - Brugs-intensivt produkt

 • Brug af produktet kræver ekstra energi eller materialer, fx procesmaterialer.
 • Produktet flyttes eller transporteres over lange afstande i brugsfasen, hvilket kræver store mængder energi og hjælpematerialer.
 • I tilfælde af funktionsfejl eller forkert brug af produktet må der forventes skadelige miljøpåvirkninger.
 • ...

-> gå til strategier for Type D


Fakta der indikerer Type E - Bortskaffelses-intensivt produkt:

 • Produktet indeholder stoffer som er miljøskadelige, hvis de ikke bortskaffes af eksperter.
 • Produktet giver problemer efter endt levetid fordi det ikke kan adskilles, renoveres eller genanvendes.
 • For tiden kan produktet og dets ressource-intensive dele ikke integreres i lukkede materialekredsløb.
 • I tilfælde af at produktet indeholder miljøskadelige stoffer:
  Produktet bruges kun kortvarigt eller ikke særlig ofte.
 • ...

-> gå til strategier for Type E

Eine Ebene höher design & copyright © by Vienna TU, Institute for Engeneering Design - ECODESIGN