ECODESIGN online PILOT

A: Råmateriale-intensive

Forbedring <-

Strategier for Type A
(Råmateriale-intensivt produkt)

Brug alternative materialer

-> Udvælgelse af de rigtige materialer

Brug mindre af en bestemt type materialer

-> Reduktion af materiale-forbrug

Sørg for intensiv udnyttelse af ressourcerne

-> Optimering af produktets benyttelse

-> Optimering af produktets funktionalitet

-> Forbedret vedligehold

Brug ressourcer så længe som muligt

-> Forøgelse af produktets holdbarhed

-> Forbedret mulighed for reparation

Genbrug materialer indeholdt i produktet

-> Forbedring af demontering

-> Genbrug af produktdele

-> Genanvendelse af materialer

top design & copyright © by Vienna TU, Institute for Engeneering Design - ECODESIGN