ECODESIGN online PILOT

A: Råmateriale-intensive

Forbedring <-

Strategier for Type A
(Råmateriale-intensivt produkt)

Brug alternative materialer

Forskellige materialer har en forskellig indvirkning på miljøet under deres udvinding. Kravene til ressourcer og energi varierer også afhængig af det valgte materiale. Er det tænkeligt at erstatte de materialer, som er blevet identificeret som særlig ressourceforbrugende (så som ny aluminium, kobber, kulfiber...) med andre materialer?

-> Udvælgelse af de rigtige materialer

Mål: Reduktion af produktets miljøpåvirkning ved at benytte miljømæssigt sunde materialer, genanvendte materialer og fornyelige materialer.


Brug mindre af en bestemt type materialer

En forbedring af miljøets indvirkning kan også iværksættes ved generelt at reducere materialeforbruget. Er det muligt at minimere mængden af det ressourceforbrugende materiale i produktet?

-> Reduktion af materiale-forbrug

Mål: Reduktion af mængden af materialer ved design, der sigter mod optimal styrke, integration af funktioner...


Sørg for intensiv udnyttelse af ressourcerne

Optimal brug af produktet resulterer i en effektiv brug af de forskellige materialer indeholdt i produktet. Dette er en vigtig måde at sikre økonomisk brug af ressourcer. Produkter, som er lette at håndtere og som kræver meget lille vedligehold, sikrer en effektiv udnyttelse. Er det muligt at forbedre håndteringen, funktionaliteten og dermed også brugbarheden af produktet? Er det muligt at forlænge levetiden af produktet med regulærregelmæssig afprøvning af funktionaliteten og driftssikkerheden?

-> Optimering af produktets benyttelse

Mål: Forbedret brugbarheden af produktet gennem tilpasningsmuligheder, ergonomi, ...

-> Optimering af produktets funktionalitet

Mål: Forbedret funktionalitet ved opgradering, multifunktionalitet, ...

-> Forbedret vedligehold

Mål: Forbedret vedligehold gennem påvisning af slid, ...


Brug ressourcer så længe som muligt

Et langt produktliv sikrer optimal udnyttelse af de materialer, der anvendes i produktionsprocessen. Mulighed for nem reparation forebygger forhastet bortskaffelse af produktet. Er det muligt at forlænge levetiden på produktet yderligere?

-> Forøgelse af produktets holdbarhed

Mål: Holdbarhed gennem dimensionering, overfladedesign...

-> Forbedret mulighed for reparation

Mål: Forbedrede muligheder for demontering og udskiftning af dele


Genbrug materialer indeholdt i produktet

Omhyggelig udnyttelse af ressourcer betyder også anvendelse af fornyelige råmaterialer og/eller sekundære materialer (genbrugsmaterialer) Er det muligt at genbruge ressource-intensive materialer fra produktet, når dets levetid er slut og at integrere dem i velfungerende lukkede materialecykler? Er det nødvendigt til dette formål at demontere komponenter eller at adskille forskellige materialer efter endt levetid?

-> Forbedring af demontering

Mål: Mulighed for at returnere produktet og for nem demontering (hurtig, ...)

-> Genbrug af produktdele

Mål: Mulighed for at genbruge dele (adgang, genfremstilling, ...)

-> Genanvendelse af materialer

Mål: Mulighed for at genanvende materialer (adskillelse, sortering, mærkning, ...)

top design & copyright © by Vienna TU, Institute for Engeneering Design - ECODESIGN