ECODESIGN online PILOT

B: Fremstillings-intensivite

Forbedring <-

Strategier for Type B
(Fremstillings-intensivt produkt)

Brug mindre energi og materiale i produktionsprocessen

-> Reduktion af energiforbrug i produktionsprocessen

-> Optimal type og mængde af procesmaterialer

Mere effektiv udnyttelse af materialer der benyttes i produktionsprocessen

-> Undgåelse af affald i produktionsprocessen

Erhvervelse af eksterne materialer/komponenter

-> Miljømæssig fremskaffelse af eksterne komponenter

Brug produktet så intensivt som muligt

-> Optimering af produktets benyttelse

-> Optimering af produktets funktionalitet

-> Forbedret vedligehold

Benyt produktet i længere tid

-> Forøgelse af produktets holdbarhed

-> Forbedret mulighed for reparation

Genbrug komponenter og/eller produktet

-> Forbedring af demontering

-> Genbrug af produktdele

top design & copyright © by Vienna TU, Institute for Engeneering Design - ECODESIGN