ECODESIGN online PILOT

B: Fremstillings-intensivite

Forbedring <-

Stratgeier for Type B
(Fremstillings-intensivt produkt)

Brug mindre energi og materiale i produktionsprocessen

Forskellige metoder til fremstilling indebærer forskellige miljøpåvirkninger. Det kræver forskellige mængder af ressourcer og energi at fremstille et givent produkt. Miljømæssig skade er ofte resultatet af en uhensigtsmæssig produktionsproces. Er det muligt at reducere mængden af materialer og energi i produktionen? Er det muligt at bruge alternative typer af energi. Er det muligt at undgå eller reducere forbruget af hjælpe- og procesmaterialer i produktionsprocessen?

-> Reduktion af energiforbrug i produktionsprocessen

Mål: Reduktion af energiforbruget i produktionsfasen ved at optimere processer, anvende vedvarende energi.......

-> Optimal type og mængde af procesmaterialer

Mål: Reduktion af produktets miljøpåvirkning forårsaget af forbrug af procesmaterialer i produktionsprocessen (lukkede kredsløb, ...)


Mere effektiv udnyttelse af materialer der benyttes i produktionsprocessen

Optimal anvendelse af materialer i produktionsprocessen hjælper også til at reducere omkostningerne til fremskaffelse af materialer såvel som til affaldsbortskaffelsen. Er det muligt yderligere at reducere affald og/eller emissionsudvikling i produktionsprocessen?

-> Undgåelse af affald i produktionsprocessen

Mål: Reduktion af affald i produktionen gennem effektiv materialeanvendelse, genanvendelse, ...


Erhvervelse af eksterne materialer/komponenter

Den miljømæssige kvalitet af produktet afhænger også af kvaliteten af de dele og komponenter erhvervet fra andre producenter. Er det muligt at skaffe materialer, dele og komponenter på en måde som sikrer miljømæssig sund fremstilling? Er det muligt yderligere at reducere kravene for transport i fremskaffelsen af eksterne dele?

-> Miljømæssig fremskaffelse af eksterne komponenter

Mål: Miljømæssigt sunde fremskaffelse af produktdele


Brug produktet så intensivt som muligt

Optimal udnyttelse af produktet sikrer en effektiv brug af de værdifulde ressourcer, som er indeholdt i produktet. Det er en vigtig fremgangsmåde for økonomisk brug af ressourcerne. Er det muligt yderligere at forbedre håndteringen, funktionaliteten og derfor den samlede funktionelle kvalitet af produktet (og dets komponenter). Er det muligt at udvide levetiden med regelmæssige afprøvning af funktionaliteten og driftsikkerheden af produktet?

-> Optimering af produktets benyttelse

Mål: Forbedret brugbarheden af produktet gennem tilpasningsmuligheder, ergonomi, ...

-> Optimering af produktets funktionalitet

Mål: Forbedret funktionalitet ved opgradering, multifunktionalitet, ...

-> Forbedret vedligehold

Mål: Forbedret vedligehold gennem påvisning af slid, ...


Benyt produktet i længere tid

Lang levetid af produktet sikrer også effektiv anvendelse af individuelle dele og komponenter. Mulighed for nem reparation forhindrer forhastet bortskaffelse af produktet. Er det muligt yderligere at forlænge produktets levetid?

-> Forøgelse af produktets holdbarhed

Mål: Holdbarhed gennem dimensionering, overfladedesign...

-> Forbedret mulighed for reparation

Mål: Forbedrede muligheder for demontering og udskiftning af dele


Genbrug komponenter og/eller produktet

Genanvendelse af produktet og genbrug af komponenter, der kræver et høj ressourceforbrug i produktionsprocessen forebygger omkostninger til fremstilling af nye komponenter. Er det muligt at returnere produktet (eller dele og komponenter) og at demontere dem om nødvendigt? Er det muligt at renovere dele og komponenter med højt ressourceforbrug og at genbruge disse i et nyt produkt ?

-> Forbedring af demontering

Mål: Mulighed for at returnere produktet og for nem demontering (hurtig, ...)

-> Genbrug af produktdele

Mål: Mulighed for at genbruge dele (adgang, genfremstilling, ...)

top design & copyright © by Vienna TU, Institute for Engeneering Design - ECODESIGN