ECODESIGN online PILOT

C: Transport-intensive

Forbedring <-

Strategier for Type C
(Transport-intensivt produkt)

Skift af emballage

Da emballagen kun er nyttig i en begrænset periode (medmindre den kan genbruges) skal typen og kvaliteten af de anvendte materialer optimeres. Specielt med produkter som transporteres over en lang distance, har vægten af emballagematerialet en stor indflydelse på det samlede forbrug af ressourcer. Er det muligt at reducere vægten af emballagematerialet? Er det muligt at benytte genbrugelig emballage eller fornyelige/genanvendelige materialer til pakningemballagen?

-> Reduktion af emballage

Mål: Optimering af emballagen ved at tage hensyn til materialeegenskaber, fornyelighed, lukkede kredsløb, ...


Skift transport

De enkelte transportformer har forskellige miljøpåvirkninger. Lange distancer af transport af produkter skal gøres så effektivt som muligt. Er det muligt at reducere det samlede forbrug til transport af produktet?

-> Reduktion af transport

Mål: Reduktion af de samlede krav til transport

top design & copyright © by Vienna TU, Institute for Engeneering Design - ECODESIGN