ECODESIGN online PILOT

D: Brugs-intensive

Forbedring <-

Strategier for Type D
(Brugs-intensivt produkt)

Opnå en høj grad af funktionalitet

-> Optimering af produktets funktionalitet

-> Forbedret vedligehold

Sørg for sikker brug af produktet

-> Optimering af miljøsikkerhed

Reducer energi- og materialetilførsel i brugsfasen

-> Reduktion af forbrug i brugsfasen

-> Undgåelse af affald i brugsfasen

top design & copyright © by Vienna TU, Institute for Engeneering Design - ECODESIGN