ECODESIGN online PILOT

D: Brugs-intensive

Forbedring <-

Strategier for Type D
(Brugs-intensivt produkt)

Opnå en høj grad af funktionalitet

Pålidelige og funktionelle produkter sikrer maksimal udnyttelse af de benyttede ressourcer og sikrer også brugerens tilfredsstillelse. Er det muligt at forbedre kvaliteten af produktets funktionalitet (og dets komponenter) yderligere? Er det muligt at forlænge produktets funktionelle levetid ved regelmæssig afprøvning af dets funktionalitet og driftssikkerhed?

-> Optimering af produktets funktionalitet

Mål: Forbedret funktionalitet ved opgradering, multifunktionalitet, ...

-> Forbedret vedligehold

Mål: Forbedret vedligehold gennem påvisning af slid, ...


Sørg for sikker brug af produktet

Med produkter som benyttes intensivt, er driftssikkerhed særlig vigtig. Udgør produktet en potentiel risiko for miljøet og er det muligt at lave tiltag, som minimerer risikoen?

-> Optimering af miljøsikkerhed

Mål: Minimering af risici


Reducer energi- og materialetilførsel i brugsfasen

Jo oftere et produkt benyttes, jo større andel af produktets samlede miljøpåvirkninger (brug af ressourcer, emissioner og affaldsdannelse) forårsages i brugsfasen. Er det muligt at reducere forbruget af energi og materialer i brugsfasen? Er det muligt at reducere mængden af affald og emissioner fra brugen af produktet?

-> Reduktion af forbrug i brugsfasen

Mål: Reduktion af forbruget af energi og procesmaterialer ved brug af produktet

-> Undgåelse af affald i brugsfasen

Mål: Undgåelse af affald ved brug af produktet

top design & copyright © by Vienna TU, Institute for Engeneering Design - ECODESIGN