ECODESIGN online PILOT

E: Bortskaffelses-intensive

Forbedring <-

Strategier for Type E
(Bortskaffelses-intensivt produkt)

Brug alternative materialer

-> Udvælgelse af de rigtige materialer

Forlænget brug af produktet

-> Forøgelse af produktets holdbarhed

-> Forbedret mulighed for reparation

Demontering og genanvendelse

-> Forbedring af demontering

-> Genbrug af produktdele

-> Genanvendelse af materialer

top design & copyright © by Vienna TU, Institute for Engeneering Design - ECODESIGN