ECODESIGN online PILOT

E: Bortskaffelses-intensive

Forbedring <-

Strategier for Type E
(Bortskaffelses-intensivt produkt)

Brug alternative materialer

Valget af materialer har en stor indflydelse på ressourceforbruget ved genanvendelse eller bortskaffelse af et produkt efter endt levetid. Er det muligt at reducere påvirkningerne ved bortskaffelse ved at vælge alternative materialer?

-> Udvælgelse af de rigtige materialer

Mål: Reduktion af produktets miljøpåvirkning ved at benytte miljømæssigt sunde materialer, genanvendte materialer og fornyelige materialer.


Forlænget brug af produktet

Kassering af et produkt kan forsinkes ved at benytte design, som sigter efter en lang levetid af produktet (og/eller dets komponenter). Dette er særlig vigtigt for komponenter, der indeholder farlige materialer, som er vanskelige at genbruge og som kræver højt forbrug til bortskaffelse. Er det muligt og giver det mening at forlænge den effektive levetid af produktet? Er det muligt at undgå forhastet bortskaffelse af produktet ved at reparere det?

-> Forøgelse af produktets holdbarhed

Mål: Holdbarhed gennem dimensionering, overfladedesign...

-> Forbedret mulighed for reparation

Mål: Forbedrede muligheder for demontering og udskiftning af dele


Demontering og genanvendelse

Jo flere dele og komponenter fra produktet der kan genbruges og jo flere materialer, der kan genanvendes, jo mindre materialer behøver at blive bortskaffet. Det nødvendige forbrug til bortskaffelse vil være begrænset og ressourcer indeholdt i produktet kan genbruges eller genanvendes. I denne sammenhæng bør designet sigte mod genbrug af dele og komponenter, da denne fremgangsmåde undgår ødelæggelse af strukturen af komponenterne og derfor beskytter værdien af de individuelle dele. Er det muligt at genanvende materialer? Er det nødvendigt til dette formål at demontere komponenter eller at adskille forskellige materialer?

-> Forbedring af demontering

Mål: Mulighed for at returnere produktet og for nem demontering (hurtig, ...)

-> Genbrug af produktdele

Mål: Mulighed for at genbruge dele (adgang, genfremstilling, ...)

-> Genanvendelse af materialer

Mål: Mulighed for at genanvende materialer (adskillelse, sortering, mærkning, ...)

top design & copyright © by Vienna TU, Institute for Engeneering Design - ECODESIGN