ECODESIGN online PILOT

Typer (A-E)

Forbedring <-

Stratgier for Type A
(Råmateriale-intensivt produkt)

Brug alternative materialer

-> Udvælgelse af de rigtige materialer

Brug mindre af en bestemt type materialer

-> Reduktion af materiale-forbrug

Sørg for intensiv udnyttelse af ressourcerne

-> Optimering af produktets benyttelse

-> Optimering af produktets funktionalitet

-> Forbedret vedligehold

Brug ressourcer så længe som muligt

-> Forøgelse af produktets holdbarhed

-> Forbedret mulighed for reparation

Genbrug materialer indeholdt i produktet

-> Forbedring af demontering

-> Genbrug af produktdele

-> Genanvendelse af materialerStratgier for Type B
(Fremstillings-intensivt produkt)

Brug mindre energi og materiale i produktionsprocessen

-> Reduktion af energiforbrug i produktionsprocessen

-> Optimal type og mængde af procesmaterialer

Mere effektiv udnyttelse af materialer der benyttes i produktionsprocessen

-> Undgåelse af affald i produktionsprocessen

Erhvervelse af eksterne materialer/komponenter

-> Miljømæssig fremskaffelse af eksterne komponenter

Brug produktet så intensivt som muligt

-> Optimering af produktets benyttelse

-> Optimering af produktets funktionalitet

-> Forbedret vedligehold

Benyt produktet i længere tid

-> Forøgelse af produktets holdbarhed

-> Forbedret mulighed for reparation

Genbrug komponenter og/eller produktet

-> Forbedring af demontering

-> Genbrug af produktdeleStratgier for Type C
(Transport-intensivt produkt)

Skift af emballage

-> Reduktion af emballage

Skift transport

-> Reduktion af transportStratgier for Type D
(Brugs-intensivt produkt)

Opnå en høj grad af funktionalitet

-> Optimering af produktets funktionalitet

-> Forbedret vedligehold

Sørg for sikker brug af produktet

-> Optimering af miljøsikkerhed

Reducer energi- og materialetilførsel i brugsfasen

-> Reduktion af forbrug i brugsfasen

-> Undgåelse af affald i brugsfasenStratgier for Type E
(Bortskaffelses-intensivt produkt)

Brug alternative materialer

-> Udvælgelse af de rigtige materialer

Forlænget brug af produktet

-> Forøgelse af produktets holdbarhed

-> Forbedret mulighed for reparation

Demontering og genanvendelse

-> Forbedring af demontering

-> Genbrug af produktdele

-> Genanvendelse af materialer

top design & copyright © by Vienna TU, Institute for Engeneering Design - ECODESIGN