ECODESIGN online PILOT

چگونه با PILOT كار كنیم؟

 


در اصل، دو حوزه وجود دارد: learn و apply.
حوزه فعال همانی است همانگونه كه در اینجا نشان داده شده، مورد تأكید قرار گرفته است:

learn / apply

شما می‌توانید مابین این دو حوزه انتخاب کنید. اگر به اطلاعات بیشتری نیاز دارید، این گزینه را انتخاب کنید: learn.
برای پیدا كردن فهرستهای اكودیساین، این گزینه را انتخاب کنید: apply.

شما مایلید محصول خود را با در نظر گرفتن اصول اكودیساین بهبود ببخشید؟

این گزینه را انتخاب كنید: improvement.
این یك طریقه كاربرد محور به سوی اكودیساین PILOT می‌باشد.
  1. محصول را به یكی از پنج نوع اساسی (الف – ه) نام ببرید.
  2. هدف و منظور خود را برای بهبودی و پیشرفت انتخاب كنید و 2 الی 3 استراتژی برای بهتر شدن محصول تعیین نمایید.
  3. از فهرست، پرینت گرفته و با یك گروه روی آن كار كنید.
  4. سنجشهای اكودیساین را با حق تقدم بالا، و احتمال خطر اجرایی پایین پیدا كرده و اینها را در ابتدا تحقق ببخشید.
top طراحی و کپی رایت توسط دانشگاه فنی وین, مؤسسه طراحی مهندسی - اکودیساین