اطلاعات لازم قبل از استفاده PILOT


به دلیل اینکه نرم افزارهای مختلف اشکالات متفاوتی در اجرای سایت های اینترنتی به همراه دارند، ما پیشنهاد میکنیم برای اجرای خوب برنامه PILOT از نرم افزار Firefox استفاده کنید. اگر این برنامه بر روی رایانه شما نسب نیست، در صورت تمایل میتوانید این نرم افزار را با لينک زير بر روی رایانه خود نسب کنید.

برای اجرای خوب متون برنامه PILOT مطئمن باشید که فونت Tahoma بر روی رایانه شما نسب شده است. در صورت تمایل میتوانید این فونت را با لينک زير بر روی رایانه خود نسب کنید.

  • شما میتوانید با کلیک کردن بر روی برنامه   Firefox این برنامه را بر روی رایانه خود نسب کنید.
  • شما میتوانید با کلیک کردن بر روی فونت   Tahoma این فونت را بر روی رایانه خود نسب کنید.
top طراحی و کپی رایت توسط دانشگاه فنی وین, مؤسسه طراحی مهندسی - اکودیساین