ECODESIGN online PILOT

میزان و نوع بهینه‌سازی مواد فرایندی

بهبود -> محصول نوع ب: متمرکزسازی تولید ->

ترجیحاً بكارگیری مواد فرآیند از مواد خام قابل بازیافت

اجتناب از مواد فرآیند و مواد كمكی مرسوم (كه معمولاً‌ از مواد پتروشیمی تشكیل شده‌اند) با استفاده از مواد خام قابل بازیافت، تحقق پیدا می‌كند. اینها معمولاً از مواد گیاهی ساخته شده‌اند و بعنوان انتخابهای دیگر، برای یك سری از كاربردها از پیش قابل دستیابی بوده‌اند (روغن موتورها، مواد رنگ كننده...)


بازیافت مواد فرایند در هر كجا كه امكان‌پذیر باشد

مصرف مواد فرایند و مواد كمكی از طریق بازیافت این مواد، تا حد قابل توجهی كاهش پیدا می‌كند. در كارهای فلزی، بازیافت خنك‌كننده‌ها و روغن موتورها در حقیقت عمل بهینه محسوب می‌شود. بهمین ترتیب سایر مواد فرایند و مواد كمكی (مثل آب) را نیز می‌توان بازیافت نمود (در تریكب با بازیافت گرمایی)، بنابراین نه تنها مطمئن می‌شویم كه عمل‌آوری حداقل ضایعات، تراوشات و انتشارها را داشته، بلكه در هزینه‌ها هم كاهش ایجاد می‌شود.


استفاده از مواد فرایند و مواد كمكی كه از لحاظ محیط‌ زیست قابل قبول هستند و اجتناب از مواد خطرناک

مواد فرایند و مواد كمكی كه در تولید بكار گرفته می‌شوند، باید از لحاظ محیط‌ زیست قابل قبول باشند، تا آنجا كه ممكن است خطرات را برای كارگران و برای محیط زندگی به حداقل برسانند. باید از مواد سمی دوری كرد (می‌توان فهرست مواد سمی را در نظر گرفت) مواد خطرناك برای محیط‌ زیست را شناسایی نموده و آنها را با مواد دیگری جایگزین نمود.


top طراحی و کپی رایت توسط دانشگاه فنی وین, مؤسسه طراحی مهندسی - اکودیساین