ECODESIGN online PILOT

فراهم نمودن اكولوژیكی اجزای سازنده خارجی

بهبود -> محصول نوع ب: متمرکزسازی تولید ->

به حداقل رساندن نقل و انتقال مورد نیاز مواد و اجزاء سازنده آن‌ها

استفاده از موادی كه در محل در دسترس هستند، قابلیت نگهداری را با ایجاد «آبشارهایی» كه برای بهره‌وری مواد ساخته می‌شوند و با شناخت ارزشهای افزوده محلی، مد‌نظر دارد. استفاده از مواد خامی كه در محل در دسترس می‌باشند، لزوم وجود نقل و انتقال را كاهش بخشیده و به این ترتیب خطرات محیط‌ زیستی هم كه در اثر افزایش ترافیك ایجاد می‌شوند، كمتر می‌گردند. اگر فراهم‌سازی مواد در محل امكان‌پذیر نباشد، باید از وسایلی برای نقل و انتقال استفاده نمود كه از لحاظ محیط‌ زیست قابل قبول می‌باشند.


استفاده مجدد از قسمتهای و اجزای مرمت شده

استفاده مجدد از قسمتها و اجزای سازنده، اجازه می‌دهد چرخه بسته شود و در همان زمان ارزش محصول نیز در حد‌ بالا باقی بماند. مصرف منابع برای مرمت و تازه‌سازی قسمتها و اجزای سازنده معمولاً خیلی كمتر از وقتی است كه در عمل‌آوری از اجزای جدید استفاده می‌شود. می‌توان بحث آسیب‌دیدگی و فساد كیفیت را با این اصل باطل اعلام كرد كه اجزاء جدید احتمال خرابی بیشتری را از قسمتهای مستعمل نشان داده‌اند، قسمتهای كه بقیه عمر خدماتی آنها كافی است. استفاده‌ مجدد با استاندارد ساختن و تغییر دادن جانبی قطعات و اجزاء سازنده، آسان شده، تا جایی كه ادغام آنها با یك فرایند تولید داده شده بسیار راحت‌تر است.


برآورد و تخمین قسمتهای خارجی و اجزای سازنده با معیارهای اكودیساین

مصرف منابع برای تأمین مواد خام و عمل‌آوری قسمتهای خارجی و اجزای سازنده محصول را می‌توان مثل یك كوله‌پشتی اكولوژیكی در نظر گرفت كه در هر مرحله از فرایند تولید رشد كرده و در سرتاسر عمر این اجزای سازنده و قسمتهای خارجی با آنها همراه است. یك ارزیابی كلی از محصول، بدین ترتیب مصرف انرژی انبار شده را در همه مراحل تولید محصول در نظر می‌گیرد. در نتیجه سعی و تلاش‌ها باید بر روی به حداقل رساندن كوله‌پشتی ‌های اكولوژیكی همراه با قسمتهای خارجی و اجزای سازنده باشد. با تعریف واضح و روشن از شرایط و ضروریات گزینش تأمین كننده‌ها و در نتیجه با پیوستن به اجرای برنامه‌های اكودیساین، می‌توان به این مطلب، دست پیدا كرد.


استفاده از قسمتهایی با طراحی یكسان برای شكل‌های مختلف محصول

استفاده از قسمتهای تكراری برای محصولات متفاوت و شكل‌های مختلف یك محصول تعداد قسمتهای متفاوت را در تولید كاهش می‌بخشد. این استراتژی‌ سوارسازی قطعات را آسان نموده و تهیه قطعات یدكی را همراه با مرمت و استفاده مجدد از قسمتهای ساختاری و اجزای سازنده، راحت‌تر می‌كند.


كاهش نیاز به حمل‌ونقل بخشهای خارجی و اجزاء سازنده

از نقطه نظر اكولوژیكی، مواد مصرفی برای نقل و انتقال شامل مصرف منابع به ویژه تقاضای انرژی برای عملیات به همراه هزینه‌های متناسب برای تدارك وسایل مربوط به حمل و نقل می‌باشد بعلاوه، باید اثرات گرد و غبار و سروصدا را هم و يا انتشارات Co2، Nox بر روی محیط‌ زیست را در نظرگرفت. مواد مصرفی برای نقل و انتقال كه مورد نیاز می‌باشد بستگی به فاكتورهایی هم چون جرم و حجم محموله، مسافت كشش بار، انتخاب وسایل مربوط به حمل و نقل و تعداد عملیات كششی مورد نیاز دارد. تجزیه و تحلیل تأثیر فاكتورهای انفرادی كه منجر به سنجش‌های هدفدار می‌شود می‌تواند موارد مصرفی حمل و نقل را كاهش ببخشد.


كاهش میزان ضایعات از بسته‌بندی قسمتهای خارجی و اجزای سازنده

مصرف منابع برای قسمتهای خارجی و اجزای سازنده را می‌توان با به حداقل رساندن ضایعات تا حد قابل توجهی كاهش داد. در این زمینه، مقدار و ساخت ضایعات از بسته‌بندی را باید حتماً در نظر گرفت. باید بسته‌بندیهای قابل بازیافت را مورد توجه قرار داد، بخصوص اگر مواد برگشتی بسته‌بندی برای تأمین كننده، نیاز به نقل و انتقال اضافی نداشته باشد.


top طراحی و کپی رایت توسط دانشگاه فنی وین, مؤسسه طراحی مهندسی - اکودیساین