ECODESIGN online PILOT

كاهش مواد مصرفی برای بسته‌بندی محصول

برای به حداقل رساندن بسته‌بندی از نظر وزن هم با بهینه‌سازی بسته‌بندی و هم با طراحی مناسب محصول می‌توان به این مطلب دست یافت، بعنوان مثال با جعبه‌سازی‌هایی كه طاقت حمل و نقل را بدون یا با حداقل بسته‌بندی داشته باشند.


ترجیحاً استفاده از بسته‌بندی‌های قابل استفاده‌ مجدد

بسته‌بندیهای قوی و نیرومند كه برای چندین استفاده طراحی شده‌اند، مصرف كلی مواد را برای بسته‌بندی كاهش می‌دهند. بسته‌بندی قابل بازیافت بخصوص در شرایط تحویل مستقیم كالا، مفید و سودمند می‌باشد. این بسته‌بندی‌ها می‌توانند به تهیه كننده مسترد شده و متعاقباً در مواد بسته‌بندی دیگر مورد استفاده‌ مجدد قرار بگیرند.


ترجیحاً استفاده از مواد خام قابل بازیافت برای بسته‌بندی

بكارگیری مواد خام قابل بازیافت (مثل مواد غیرفسیلی كه معمولاً از مواد كارخانه‌ای تشكیل شده‌اند)، نه تنها یك راه حل مناسب را برای دفع مواد بسته‌بندی می‌سازد بلكه مسئله استفاده از منابع را هم در نظر می‌گیرد (بازیافتی ها را همچون معیاری حائز اهمیت برای قابلیت حفظ و نگهداری محسوب می‌كند).


ترجیحاً استفاده از مواد بازیافت شده یا مواد بسته‌بندی مناسب برای فرایندهای ایجاد شده بازیافتی

استفاده از مواد قابل بازیافت مصرف مواد اولیه را به همراه میزان ضایعات بوجود آمده كاهش می‌بخشد ـ موادی كه از قبل برای آنها، مجراهایی برای بازگردانی در نظر گرفته شده، بازیافت مواد بسته‌بندی را آسانتر می‌كند.


استفاده از موادی در بسته‌بندی كه از لحاظ محیط زیست قابل قبول باشند

مواد استفاده شده برای بسته‌بندی باید از لحاظ محیط زیست قابل قبول باشند چون نه تنها خیلی به عمل‌آوری مربوط می‌شوند بلكه باید در زمان دفع هم این مطلب مد‌نظر باشد. بنابراین، باید تعیین نمود كه در چه نقطه‌ای در چرخه سراسری عمر مسئله دفع و دورریزی پیش می‌آید و چگونه در آنجا می‌توان به دفع و دورریزی دست پیدا كرد.


برچسب زدن بر روی مواد بسته‌بندی (شامل دستورات لازم برای دفع)

یكی از شرایط لازم برای بازیافت، عبارت از برچسب زدن بر روی مواد بسته‌بندی می‌باشد. معمولاً بسته‌بندی عمر بسیار كوتاهی دارد، بنابراین برچسب زدن بخصوص به دلیل اطمینان حاصل كردن از بازگردانی (ارزش افزوده) و یا دفع قابل قبول از لحاظ محیط زیست، خیلی مهم می‌باشد.


top طراحی و کپی رایت توسط دانشگاه فنی وین, مؤسسه طراحی مهندسی - اکودیساین