ECODESIGN online PILOT

به حداقل رساندن حمل و نقل در امر توزیع محصول

علاوه بر بسته‌بندی محصول، حمل‌ونقل آن یك فاكتور اصلی را برای اثرات محیط‌ زیستی كه توسط توزیع ایجاد می‌شوند، تشكیل می‌دهد. بنابراین كم كردن مسافتهای كشیدنی، امری لازم‌الاجرا است. یك طریقه ممكن برای دستیابی به این هدف، شامل به حد مطلوب رساندن میزان محموله و تعداد عملیاتهای كشیدنی از لحاظ مفاهیم و مضامین تداركاتی است.


انتخاب وسایلی برای حمل‌ و نقل و توزیع محصول كه از لحاظ محیط‌ زیست قابل قبول باشند

جدای از به حداقل رساندن مسافتهای كششی، انتخاب وسایل حمل‌ونقل مناسب، اثرات محیط‌ زیست كه توسط توزیع محصول ایجاد می‌گردند، كاهش پیدا می‌كند. در میان سیستم‌هایی كه در محل در دسترس می‌باشند، باید یكی را كه از لحاظ محیط‌ زیست قابل قبول است انتخاب نمود. تغییر مكان و حمل‌ و نقل از كامیون به راه آهن یا كشتی، به نحو مؤثری مخاطرات و زيانهای محیطی را كمتر می‌كند.


جلوگیری از آسیب در حمل و نقل

به منظور اجتناب از آسیب كه در حمل و نقل گاهی اوقات عاقلانه‌تر است كه خود محصول برای حمل ‌و نقل آماده شود (محكم بستن بخشهای حركت كننده) و بدین ترتیب احتمال آسیب به محصول بسیار كمتر می‌شود.


استفاده از روشهای بسته‌بندی محصول كه قابل چیده شدن روی یكدیگر باشند

بسته‌بندی‌های محصولی قابل چیده شدن حجم محموله‌ای كه باید منتقل شود را كمتر می‌نماید. این عمل، كمك می‌كند تا مواد كلی مصرفی مورد نیاز برای حمل‌ و نقل محصول به حداقل برسد.


top طراحی و کپی رایت توسط دانشگاه فنی وین, مؤسسه طراحی مهندسی - اکودیساین