ECODESIGN online PILOT

اجرای یك محصول با محوریت مصرف كننده با هدف استفاده با تكرار بیشتر

محصولاتی كه یكبار استفاده شده و پس از آن دیگر مورد استفاده نیستند، از لحاظ محیط زیست سالم و قابل اعتماد نمی‌باشند حتی اگر عمل‌آوری آنان براساس معیارهای قابل قبول با محیط زیست قرار داشته، و منابع و انرژی از قبل برای آنها در عمل‌آوری و نقل و انتقال تأمین شده باشد. با توجه به استفاده كارآمد از منابع، اكودیساین همیشه به فكر تقاضای واقعی می‌باشد. خودرو اشتراكی می‌تواند مثال خوبی برای استفاده كارآمد از منابع باشد، مثل یك گروه 10 تا 15 نفری كه در یك خودرو شریك هستند.


طراحی محصول برای تماس آسان

اگر عملی بودن، هدف اصلی از طراحی یك محصول باشد، باید مسئله نوع و تكرار استفاده و تماس آسان با محصول را هم در نظر داشت. استفاده واقعی و تكرار استفاده از محصول معیارهایی اساسی برای سوددهی محصول و منابعی است كه در عمل‌آوری آن مورد استفاده قرار گرفته‌اند. برای این منظور، بكارگیری محصول باید خود ـ توجیه شده باشد و محصول باید بوضوح عملكردهای بالقوه خود را به همراه راه كار كردن با آن، نشان دهد. با اطمینان یافتن از تماس آسان با محصول، به این مطلب هم می‌توان دست پیدا كرد.


طراحی وجه مشترك كارگر و ماشین از لحاظ كار پژوهی

كار پژوهی نیز با مصرف كلی منابع مورد استفاده در یك محصول، ارتباط نزدیك دارد. انجام سراسری یك محصول از لحاظ محیط زیست نیز بستگی به استفاده واقعی در طول عمر خدماتی آن دارد. محصولاتی كه از لحاظ كار پژوهی طراحی ضعیفی داشته باشند موجب می‌شوند كه استفاده كننده یا از محصول دیگر استفاده نكند و یا آن را قبل از موعد مقر‌ر به دور بیاندازد.


طراحی محصول برای حداكثر سازگاری با استفاده كننده‌های متفاوت

از آنجا كه محصولات معمولاً برای استفاده كننده‌های مختلف و شرایط متفاوت استفاده تولید می‌شوند، سازگاری محصول (مثل تنظیم ارتفاع مناسب) یكی از صفات برجسته محصول را تشكیل می‌دهد. سازگاری انفرادی و طراحی كار پژوهی برای استفاده كننده‌ها، اطمینان بوجود می‌آورند كه از محصول برای مدتی طولانی استفاده كرده و یا با آن برای زمانی بیشتر كار كنند.


به حداقل رساندن فضای مورد نیاز برای انبارسازی محصول، وقتی كه مورد استفاده نمی‌باشد

بسیاری از محصولات در مواقع نادری مورد احتیاج و استفاده می‌باشند یا فقط در مواقع بخصوصی بكار گرفته می‌شوند. وقتی كه آنها در حالت استفاده قرار ندارند این مطلب نه تنها فقط برای محیط زیست اهمیت دارد كه فضای انبارسازی‌شان تا جایی كه امكان دارد كوچك باشد چون آنها در غیر این صورت مقدار زیادی از فضای ارزشمند كف انبار را مسدود می‌كنند. راههای صرفه‌جویی در فضا شامل راه حل‌هایی است كه از عناصر قابل چیده شدن روی یكدیگر یا قابل تا شدن استفاده كرده یا طریقه انتقال به مكانهای دیگر را در پیش می‌گیرد.


به حداقل رساندن زمان مورد نیاز برای آماده‌سازی و ادامه استفاده از محصول

این برمی‌گردد به مواد مصرفی برای كارهای مقدماتی و دنباله مورد نیاز كه استفاده از محصول را مقدور می‌سازد. این مسئله شامل مواد مصرفی در قبل، در طول و در بعد از استفاده از محصول می‌باشد مثل تنظیم زمان، زمان اری برای استفاده واقعی از محصول و فعالیتهای دنباله آن همچون پایین آوردن محصول، تمیزكاری، حمل و نقل وجابجایی محصول و ذخیره‌سازی آن. علاوه بر منابعی كه در عمل‌آوری حضور دارند (مثل عوامل تمیزكاری نهایی...) زمان مورد نیاز برای این فعالیتها نیز فاكتور مهمی است كه تعیین می‌كند آیا محصول واقعاً استفاده می‌شود یا خیر، و آیا منابع مصرفی به دنبال خود سودی هم دارند؟


top طراحی و کپی رایت توسط دانشگاه فنی وین, مؤسسه طراحی مهندسی - اکودیساین