ECODESIGN online PILOT

بالا بردن قابلیت اطمینان محصول

مفهوم قابلیت اطمینان به این احتمال برمی‌گردد كه محصول، عملكردها و وظایف خود را تحت شرایط خدمات داده شده برای یك دوره‌ زمانی از پیش تعیین شده، بدون اینكه كمبود و نقصانی داشته باشد، انجام بدهد. حتی به دلایل محیط‌ زیستی هم دست‌یابی به یك قابلیت اطمینان بالا برای محصولات و استفاده از آنها برای مدتی هر چه طولانی‌تر هم لازم می‌باشد. طراحی محصول كه برای دستگاههای محافظت كننده آماده شده (مثل فیوزها در برابر بارهای بیش از حد) نیز تا حد زیادی به این مطلب مربوط می‌شود «آنالیز حالت و اثرات عیوب فنی» (FMEA) نیز وسیله‌ای است که بهبود بخشی قابلیت اطمینان محصولات را افزایش می‌بخشد.


اطمینان از كیفیت بالای عملكرد محصول و به حداقل رساندن تأثیر اختلال‌های ممكن

كیفیت عملكرد به تأثیر متقابل بخشهای مختلف و اجزای سازنده محصول برمی‌گردد. كیفیت بالای عملكرد، اطمینان بوجود می‌آورد كه محصول به وظایف خود به خوبی عمل می‌كند حتی اگر شرایط خدماتی در وضعیت بهینه نباشند. اگر مصرف كننده متوجه شود كه محصول شرط واجب و ضروری برای استفاده‌ طولانی مدت از محصول خواهد بود، لازم نیست كه حتماً این مطلب با عمر واقعی محصول، یكسان باشد. محصولاتی كه برای استفاده روزانه در نظر گرفته‌ شده‌اند. غالباً‌ پیش از آنكه عمر آنها به سرآید، جزو ضایعات می‌شوند و كیفیت عملكرد آنها بسیار ضعیف است.


طراحی محصول برای ارتقاء درجه ممكن

یك عمل مهم برای اطمینان پیدا كردن از استفاده طولانی مدت از محصول شامل طراحی و آماده‌سازی آن برای ارتقاء تا حد ممكن می‌باشد. این مطلب بویژه در نواحی حائز اهمیت است كه پیشرفتهای تكنولوژیكی سریع بوده و محصول بزودی كهنه و بی‌اعتبار می‌شود. معمولاً همه محصول كهنه و خارج از اعتبار نمی‌شود اما این اتفاق برای قسمتهای خاصی از اجزای سازنده آن می‌افتد. بنابراین باید طراحی به گونه‌ای باشد كه معیارهای مربوط به محصول قابل تعویض باشند و اطمینان حاصل شود كه محصول با قسمتهای مترقی و بهبود یافته مجهز شد و برای زمانی طولانی‌تر استفاده می‌شود. طراحان برای این هدف باید زمینه‌های بزرگتر را مد‌نظر داشته باشند، كارتهای گرافیكی كه در اینجا بعنوان یك مثال نشان داده شده‌اند، ادامه‌ استفاده از مونیتورهای قدیمی را از لحاظ تكنولوژی (با فركانس ثابت)، علیرغم نرم‌افزارهای جدید مورد نیاز،‌ امكان‌پذیر می‌سازند.


طراحی محصول برای استفاده چند منظوره

تركیب نمودن چندین وظیفه و عملكرد در یك محصول، بطور قابل توجهی مصرف كلی منابعی كه در برخورد با تقاضا برای وظایف داده شده وجود دارند، كاهش می‌بخشد. اگر چه مفهوم ارائه یك محصول چندمنظوره نباید منجر به تضعیف كیفیت عملكردی آن بشود. هم‌چنین طراحی قابل قبول است كه در مورد اجزاء سازنده یك منبع عمیق و فشرده انجام شده باشد مثل واحدهای گرداننده برای هر یك از دستگاه‌ها كه بنظر بدیهی و آشكار می‌رسند.


تحقق بخشیدن و درك اصول ساده عملكردها

در واقع، مفهوم اصول ساده و عملكردها، كاهش مواد مصرفی مورد نیاز را با ادغام وظایف در نظر دارد. مصرف منابع باید توسط تحقق یافتن اصول عملكردها با بخشهای ساختاری كمتر، كاهش پیدا كند. به حداقل رساندن تعداد بخشهای اتصال دهنده از لحاظ ارزش و اهمیت مساوی با ذخیره كردن مواد در كاهش زمانهای سوار كردن و جداسازی قطعات می‌باشد.


طراحی محصول برای تنظیم و سازگاری در مرحله استفاده

در زمینه كیفیت بالای عملكردی، محصولات و اجزای سازنده‌ای كه ساییدگی و پارگی از خود نشان می‌دهند، باید به گونه‌ای طراحی شوند كه بتوان به راحتی بین ساییدگی و پارگی موازنه برقرار كرده و آنها را جبران نمود. اگر یك طراحی برای تنظیم خودكار در نظر گرفته شده باشد باید جای جبران داشته باشد كه كمترین پیچیدگی و كمترین هزینه را برای تنظیم مجدد به دنبال داشته باشد و بعد از جبران ساییدگی و پارگی اطمینان حاصل شود كه محصول، عمر خدماتی بیشتری را خواهد داشت.


top طراحی و کپی رایت توسط دانشگاه فنی وین, مؤسسه طراحی مهندسی - اکودیساین