ECODESIGN online PILOT

تحقق بخشیدن به یك طراحی بدون زمان محصول

علاوه بر عمر در نظر گرفته شده (اندازه‌گیری شده) یك طراحی بدون زمان محصول نیز شرطی ضروری برای عمر یك محصول به حساب می‌آید. اگر این طراحی صورت نگیرد، محصول (و منابع استفاده شده برای عمل‌آوری آن) قبل از موقع مقرر جزو ضایعات می‌شوند. چون محصول زود، قدیمی و كهنه می‌شود. محصولاتی كه بدون زمان و به خوبی طراحی شوند ارزشی برابر با زمان خود خواهند داشت (مثال صندلی را ببینید). اگر تحقق بخشیدن به یك طراحی بدون زمان امكان‌پذیر نباشد برای یك طیف معینی از محصولات، طریقه ممكنِ دیگر ساختن «اسكلت» خارجی محصول است (نگاه ویژه) كه قابل معاوضه بوده و با مدلهای متداول سازگاری داشته باشد.


اطمینان یافتن از ارزش‌گذاری بالای محصول

یك ارزش‌گذاری بالا كه از جانب استفاده كننده صورت پذیرد، شرطی مهم و ضروری برای استفاده طولانی مدت از محصول می‌باشد. محصولاتی كه به خوبی كار می‌كنند و ارزش بیشتری دارند، بیشتر مورد مرمت و تازه‌سازی قرار می‌گیرند تا اینكه با محصولات جدید معاوضه شوند. این مسئله را تجربه در سالهای اخیر در مراكزی كه برای مرمت ایجاد شده‌اند، نشان داده است. بنابراین ارزش‌گذاری بالا به معنی استفاده طولانی از محصول و در نتیجه حداقل مصرف منابع می‌باشد.


طراحی محصول برای عمر طولانی خدمت

محصولات با عمر طولانی حداكثر سود را برای یك زمان طولانی با حداقل مصرف مواد خام و انرژی ایجاد می‌كنند. با این ذخیره‌ انرژی كه 8 تا 10 بار بزرگتر از بالن‌های معمولی می‌باشد، بوضوح نشان می‌دهد كه عمر خدمات محصولات را می‌توان طولانی‌تر نمود. این مطلب با به كارگیری یك تكنولوژی جدید برای ایجاد نور و با استفاده از بخشها و اجزای طولانی مدت، مقدور شده است.


اجرای یك طراحی قاطعانه محصول

یك طراحی قاطع مثل توانایی مقاومت با سطح بالا در برابر تنش و كرنش، با عمر طولانی خدمات یك محصول، جور درمی‌آید. بنابراین نیرومندی و فعال بودن، شرطی لازم و واجب برای یك استفاده واقعی و كارآمد از منابع می‌باشد. در انتهای عمر یك محصول یك بخش ساختاری انفرادی و سرسخت، پتانسیل این را دارد كه بعد از تازه‌سازی در یك محصول جدید مورد استفاده قرار بگیرد. علاوه بر هماهنگ‌سازی مطلوب عمر خدماتی تمام محصول و بخشهاهی انفرادی آن، حفاظت از منابع از طریق استفاده مجدد از محصول (یا قسمتهایی از آن) یك عامل مهم را تشكیل می‌دهد.


اطمینان از اینكه سطوح محصول برای استفاده كننده، مساعد هستند

طراحی سطح محصول تأثیر بسیار زیادی بر روی عمر خدماتی محصولات دارد. اسكلت خارجی و سطوح محصول باید با یكدیگر ادغام شده باشند تا در مفهوم كلی، هدف دوام محصول را تحقق ببخشند. سطوح باید نسبت به تصادم‌ها و خراشیدگی‌ها مقاوم باشند، و طاقت اثرات بوجود آمده از طریق استفاده را داشته باشند. سطوحی كه با موفقیت طراحی شده‌اند در این حالت كیفیت و ظرافت بالایی را داشته‌اند كه در طول زمان استفاده‌شان ادامه داشته است. در مقابل، سطوح خیلی صیقلی داده شده این معیارها و خواص را دارا نیستند.


اطمینان از مقاومت در مقابل خوردگی

در ارتباط با این مطلب، طراحی هر محصول و قسمتهای آن به ترتیب باید سطوحی مقاوم در برابر خوردگی داشته و از محافظت كافی و ساده‌ای برخوردار باشند. خوردگی عمر خدماتی محصول را كم كرده و امكان استفاده مجدد از محصول و قطعات آن را تضعیف می‌سازد. بنابراین، با مفهوم استفاده كافی و واقعی از منابع، كاملاً در تناقض می‌باشد. دستورالعمل‌های فراوانی درباره طراحی و سنجشهای حمایتی برای اجتناب از خوردگی در محصول وجود دارد.


هماهنگ‌سازی عمر خدماتی اجزای سازنده انفرادی

هماهنگ‌سازی عمر خدماتی اجزای سازنده انفرادی از اینكه محصول پس از مدت كوتاهی تبدیل به ضایعات شود، جلوگیری كرده و از اینكه با حدقال عیوب و كاستی‌ها، به دور انداخته شود ممانعت به عمل می‌آورد. همه بخشها و اجزای سازنده محصول باید به طور مساوی، بادوام باشند. همیشه قسمتهای بخصوصی هستند كه بخشهای ضعیف را تشكیل می‌دهند و این نباید موجب انهدام پیش از موقع انقضای كل محصول بشود.


top طراحی و کپی رایت توسط دانشگاه فنی وین, مؤسسه طراحی مهندسی - اکودیساین