ECODESIGN online PILOT

سوار كردن ساده و مطمئن قطعات از طریق ساختار مرحله‌ای یك محصول

ساختار مرحله‌ای و طبقه به طبقه یك محصول، سوار كردن قطعات را آسان كرده و نیاز به كار مورد مصرف را كاهش می‌دهد. بعلاوه این از زمان جداسازی قطعات هم كاهش داده كه معیاری اساسی برای سود هزینه‌ها به نسبت مرمت و تازه‌سازی می‌باشد.


سوار كردن ساده و مطمئن قطعات با كاهش قسمتهای بكار برده شده

كاهش تنوع و گوناگونی اجزای سازنده، سوار كردن قطعات را آسانتر ساخته و كار مورد نیاز را نیز كاهش می‌بخشد. ساده شدن سوارسازی و جداسازی قطعات و به حداقل رساندن تعداد اجزای سازنده، قابلیت مرمت محصول را در مرحله به كارگیری بهبود می‌بخشد. بعلاوه زمان جداسازی قطعات كمتر می‌شود كه معیاری اساسی برای سود هزینه‌ها به نسبت مرمت و تازه‌سازی می‌باشد.


ایجاد سیستم‌های جدید یا استفاده از سیستم‌های گردآوری موجود

استرداد محصول پس از مرحله استفاده یكی از شرایط لازم برای تازه‌سازی و استفاده مجدد از قطعات و اجزای سازنده است، همین امر در تصحیح دفع مواد خطرناك مثل موادی كه در یخچال‌ها پیدا می‌شوند (مانند مواد خنک کننده)، كاربرد دارد. یك سیستم گردآوری كافی و واقعی كه تلاش و زحمت اضافه برای استفاده‌ كننده نهایی محصول تقاضا نمیکند، انگیزه‌ای برای بازگشت محصول می‌باشد. درجات و نسبتهای بالای بازگشت یكی از ضروریات برای تازه‌سازی كه از لحاظ اقتصادی میسر باشد، هستند. بنابراین، استرداد محصول باید با زیرسازی و چهارچوب سیستم‌های گردآوری موجود یا تازه‌سازی شده، انجام پذیرد.


اطمینان پیدا كردن از نسبت بالای بازگشت

نسبتهای بالای بازگشت، این اطمینان را بوجود می‌آورند كه تنها یك قسمت كوچكی از محصولات چرخه‌های بسته را ترك كرده و جزو ضایعات می‌شوند. بخش عمده و اصلی ـ در شرایط ایده‌آل 100% ـ به تولید كننده‌ای برمی‌گردد كه قطعات محصول را از هم جدا می‌سازد، آنها را تازه ساخته و از قطعات مجد‌داً استفاده می‌كند، مواد را به چرخه برمی‌گرداند و مواد خطرناك را به طریقه‌ای سازگار با محیط زیست دفع و منهدم می‌سازد. هر چه نسبت بازگشت بالاتر باشد، سود و منافع آن برای محیط زیست بیشتر خواهد بود و علاوه بر آن كارآیی اقتصادی فرایند كلی تازه‌سازی و یا بازگردانی هم عالی‌تر خواهد بود.


انجام آزمایشات و سنجشهای دستگاه‌ها برای تازه‌سازی اجزای سازنده

از آنجا كه استفاده مجدد ساختار اجزای سازنده را تخریب نكرده و كیفیت ماده و مواد را پایین نمی‌آورد؛ این طریقه در مرحله پس از استفاده، نمایانگر بالاترین ارزش می‌باشد. به منظور قادر بودن برای تصمیم‌گیری در مورد اینكه آیا قطعه ساختاری باید باز هم استفاده مجدد شود یا اینكه باید بازیافت گردد (كه حاصل آن ارزش كمتری است) روند آزمایشات و اندازه‌گیریهای مناسب و كافی، مورد نیاز است.


انجام سنجشهای بیش از حد مواد با توجه به استفاده مجدد از اجزای سازنده

برای دستیابی به حداكثر سودرسانی از منابع استفاده شده، هدف طراحی باید یك عمر مفید طولانی مدت از اجزای سازنده محصول باشد تا جایی كه اجزاء هم‌تازه‌سازی شوند و هم مجد‌داً مورد استفاده قرار بگیرند. اجزایی كه در طول استفاده از محصول، از خود ساییدگی یا تغییر شكل نشان می‌دهند، نیاز به سنجشهای بیشتری از مواد برای كار مجدد دارند، اگر كه باید دارای شرایطی هم چون هم مركزی دقیق، هم‌وار بودن كامل و یا کیفیت سطح ویژه دارند.


برچسب زدن به اجزای سازنده برای نشان دادن عمر خدماتی باقی مانده

در تازه‌سازی یك محصول، عمر خدماتی باقیمانده و احتمالی، تعیین می‌كند كه آیا جزء سازنده‌ برای استفاده مجدد مناسب هست یا خیر؟ به منظور اجتناب از آزمایشات و روندهای اندازه‌گیری (كه معمولاً پرهزینه هستند)، برچسب زدنهای مناسب عمر خدماتی باقیمانده و تقریبی یك جزء سازنده را نشان می‌دهد. این طریقه در واقع برای اجزایی معقول به نظر می‌رسد كه بارها و ساییدگی‌های شناخته شده‌ای را نشان داده و یا عمر خدماتی آنها باید به وضوح معلوم شود.


تضمین سهولت تمیزكاری برای استفاده مجدد از اجزای سازنده

معمولاً قطعات و اجزای سازنده پیش از استفاده مجدد باید تمیزكاری شوند. تازه‌سازی كافی و مؤثر نیاز به صرف حداقل هزینه، زمان مصرفی مربوطه و مصرف پاك‌كننده‌ها برای تمیزكاری دارد. بعنوان مثال طراحی یك مثال برای تمیزكاری آسان یعنی اجتناب از گوشه‌ها و زوایایی كه دستیابی به آنها مشكل و اسباب زحمت می‌باشد. مهمترین مطلب این است كه سطوح تمیز و بی عیب بمانند. هرگونه خراشیدگی و غیره موجب دفع پیش از موعد اجزای سازنده می‌شوند.


استفاده از عناصر، قطعات و اجزای استاندارد شده برای سهولت استفاده مجدد

استفاده مجدد از قطعات، مطلوب‌ترین شكل بازیافت هست، زیرا ساختارها تخریب نمی‌شوند و بخش بزرگی از ارزش كار با توجه به اجزای سازنده حفظ می‌شود. استفاده از عناصر استاندارد شده یا قطعات با اندازه‌های مطابق با ابعاد استاندارد، بطور قابل توجهی استفاده مجدد را راحتتر ساخته بخصوص اگر حداقل اصلاحات در فرایند تولید انجام شده باشد.


استفاده مجدد از اجزای سازنده در سایر محصولات

استفاده مجدد از قطعات در سایر محصولات، ارزش بالای اجزای سازنده را حفظ كرده، ضمن اینكه تخریب هم نمی‌شوند. سازگاری حداقل یا كاركرد مجدد قطعاتی كه نمی‌توانند مستقیماً مورد استفاده مجدد قرار بگیرند، آنها را برای بكارگیری در سایر محصولات مناسب می‌سازد. پنجره‌های ماشینهای ظرفشویی اسقاط شده را می‌توان هم چون كاسه‌های بلوری تزئینی مورد استفاده قرار داد.


top طراحی و کپی رایت توسط دانشگاه فنی وین, مؤسسه طراحی مهندسی - اکودیساین