ECODESIGN online PILOT

محصول نوع ب: متمرکزسازی تولید

بهبود ->

استراتژيهای مناسب بهبود برای محصول نوع ب
محصول نوع ب: متمرکزسازی توليد

استفاده از مواد و انرژی كمتر در فرایند تولید

شیوه‌های متفاوت عمل‌آوری، همچون تأثیرات آنها بر روی محیط زیست تغییر می‌كنند. آنها برای تولید یك محصول مورد نظر به میزان متفاوتی از منابع و انرژی نیاز دارند. خطرات و زیانهای محیط زیستی معمولاً از كاربرد فرایندهای نامناسب تولید ناشی می‌شوند. آیا كاهش میزان انرژی و مواد مورد نیاز برای تولید مقدور است؟ آیا اجتناب از مصرف مواد فرآیندی و مواد كمكی یا كاهش آن در فرایند تولید، امكان دارد؟

<- كاهش مصرف انرژی در فرایند تولید

هدف: كاهش مصرف انرژی در سرتاسر تولید بوسیله فرایندهای بهینه شده، انرژی قابل تجدید و…

<- میزان و نوع بهینه‌سازی مواد فرایندی

هدف: كاهش تأثیرات محیط زیستی كه توسط مصرف مواد فرایندی در عمل آوری ایجاد شده است (چرخه‌های بسته و... )


استفاده‌ مؤثرتر از مواد استفاده شده در فرایند تولید

استفاده‌ بهینه از مواد در فرایند تولید به كاهش هزینه‌ها برای بدست آوردن مواد به اندازه‌ كم كردن دفع آنها، كمك می‌كند.آیا کاهش ضایعات و یا انتشارات ایجاد شده در فرآیند تولید امکانپذیر است؟

<- اجتناب از ضایعات در فرایند تولید

هدف: كاهش ضایعات در تولید از طریق موثر بودن مواد، بازیافت…


خرید اجزای سازنده یا مواد خارجی

کیفیت محیط زیستی یک محصول بستگی به کیفیت قطعات و اجزای خریداری شده از سایر تولیدکننده ها وسازنده ها دارد. آیا فراهم نمودن مواد قطعات و اجزای سازنده به طریقی که عمل آوری سالم از لحاظ محیط زیست را تضمین کند ممکن است؟ آیا کاهش شرایط لازم برای نقل و انتقال در فراهم نمودن بخشهای خارجی مقدور است؟

<- فراهم نمودن اكولوژیكی اجزای سازنده خارجی

هدف: فراهم نمودن قطعات محصول به شكل سالم از لحاظ محیط‌ زیست


استفاده از محصول با شدت و تمركزی كه امكان‌پذیر باشد

استفاده‌ بهینه از محصول، استفاده مؤثر واقعی از منابع ارزشمند كه در محصول گنجانده شده‌اند را تضمین می‌سازد. این طریقه‌ای مهم برای استفاده‌ اقتصادی از منابع می‌باشد. آیا بهبود عملكرد و بهینه‌سازی كیفیت محصول (و اجزای سازنده‌اش) ممكن است؟ آیا گسترش دادن عمر خدماتی بوسیله آزمایشات منظم از قابلیت عملكرد و ایمنی عملیاتی محصول امكان‌پذیر است؟

<- بهینه‌سازی استفاده از محصول

هدف: قابلیت استفاده‌ بهبودی یافته از محصولات از طریق سازگاری، كارپژوهی…

<- بهینه‌سازی قابلیت كاركرد محصول

هدف: قابلیت كاركرد بهبود یافته بوسیله ارتقاء، چند عملكردی بودن...

<- بهبودی بخشیدن به تعمیرات

هدف: بهبودی تعمیرات از طریق آشكارسازی ساییدگی و…


استفاده از محصول برای مدت طولانی‌تری از زمان

یك محصول با عمر خدماتی طولانی، استفاده واقعی و كافی از قسمتهای انفرادی و اجزای سازنده را تضمین می‌كند. سهولت مرمت از دفع پیش از موعد محصول جلوگیری می‌كند. آیا طولانی كردن عمر خدماتی محصول،‌ مقدور است؟

<- افزایش دوام محصول

هدف: دوام محصول از طریق طراحی سطح، تعيين ابعاد،…

<- بهبود بخشیدن به قابلیت مرمت

هدف: بهبودی بخشیدن دستیابی به قطعات یا جداسازی قطعات یا معاوضه،…


استفاده مجدد از اجزای سازنده و یا محصول

تازه‌سازی محصول در انتهای عمر آن و استفاده‌ مجدد از اجزای سازنده كه نیاز به مواد مصرفی با این در فرایند تولید دارند از عمل‌آوری پرهزینه اجزای جدید جلوگیری می‌كند. آیا استرداد محصول (یا قطعات و اجزای آن) و جداسازی آنها مورد نیاز است؟ آیا تازه‌سازی قطعات پرمصرف و اجزای سازنده و استفاده از آنها در محصول جدید مقدور است؟

<- توسعه جداسازی قطعات

هدف: ممكن ساختن استرداد محصول و سهولت جداسازی قطعات (سرعت)

<- استفاده‌ مجدد از قطعات محصول

هدف: ممكن ساختن استفاده مجدد از قطعات (دستیابی، عمل‌آوری مجدد)

top طراحی و کپی رایت توسط دانشگاه فنی وین, مؤسسه طراحی مهندسی - اکودیساین