ECODESIGN online PILOT

Indeks

 

A

Adaptowalność

B

Bezpieczeństwo

C

Czas użyteczności wyrobu
Czas życia
Części zamienne
Części znormalizowane
Części z zewnątrz
Czyszczenie

D

Demontaż
Dystrybucja

E

Emisje - użytkowanie
Energia odnawialna
Ergonomia
Ekstrakcja szkodliwych substancji
Etykietowanie

I

Integracja funkcji
Ilość zwrotów

J

Jakość wyrobu

K

Kierunkowość
Kompatybilność recyklingowa
Komponent wykonany z jednego materiału
Komponenty odnowione
Konserwacja
Korozja

L

Łatwość obsługi

M

Materiały niebezpieczne
Materiały eksploatacyjne – obieg
Materiały eksploatacyjne – użytkowanie
Materiały eksploatacyjne – wytwarzanie
Materiały wykorzystywane na opakowania
Materiały wtórne
Materiały z recyklingu
Minimalizacja odpadów
Mocowania
Montaż

N

Naprawa
Narzędzia
Niezawodność
Odporność na błędy

O

Obiegi materiałów
Ocena materiału
Odnawianie
Odpady pochodzące z opakowań
Odpady produkcyjne
Optymalizacja wytrzymałościowa
Odpady – użytkowanie

P

Ponowne użycie - części
Ponowne użycie - opakowania
Podatność na dokonywanie zmian
Potrzeby użytkowników
Projekt powierzchni

R

Recykling odpadów
Rozbudowa
Rozłączność
Rozdzielanie materiałów

S

Struktura hierarchiczna
Struktura procesów
Surowce odnawialne
System zbiórki
Środki transportu

T

Technologia - ryzyko
Transportowanie
Trwałość

U

Unikanie odpadów
Utylizacja

W

Warstwa wierzchnia
Wielofunkcyjność
Wskaźnik zużycia
Wskaźniki serwisowania
Wydajność energetyczna - produkcja
Wydajność materiałowa
Wydajność wyrobu
Wydajność środowiskowa
Wygląd

Z

Zachowania użytkowników
Zaopatrzenie
Zasada funkcjonowania
Znakowanie komponentów
Znakowanie materiałów
Zwrot wyrobów
Zużycie
Zużycie energii - użytkowanie
Źródła energii

top Projekt i prawa autorskie – Vienna TU, Institute for Engineering Design - ECODESIGN