ECODESIGN online PILOT

Kiedy skorzystać z PILOT’a

 


Co to jest PILOT?

PILOT jest narzędziem pozwalającym na szybką identyfikację odpowiednich zadań EKOPROJEKTOWANIA w celu ulepszenia wyrobu. Konkretne zadania przedstawione są w języku zrozumiałym dla producentów i mogą być szybko wdrożone.
PILOT jest narzędziem pozwalającym na włączanie EKOPROJEKTOWANIA do rozwoju nowych wyrobów.
PILOT jest bazą wiedzy z przykładami, pozwalającą na poszerzanie wiedzy z zakresu EKOPROJEKTOWANIA i ułatwia zrozumienie jego miejsca w kontekście zrównoważonego rozwoju.

Czym PILOT nie jest?

PILOT nie jest narzędziem do środowiskowej oceny wyrobów (bilans ekologiczny).

Kiedy powinno się korzystać z PILOT’a?

Wtedy, gdy wymagana jest szybka decyzja związana z ulepszeniem wyrobu z zakresu EKOPROJEKTOWANIA
Wtedy, gdy nie jest do końca jasne w jaki sposób włączyć EKOPROJEKTOWANIE do rozwoju wyrobu.
Wtedy, gdy wymagane jest holistyczne zrozumienie EKOPROJEKTOWANIA.

W jakich przypadkach nie powinno się korzystać z PILOT’a?

Nie powinno się wykorzystywać PILOT’a dla porównywania całkowitego bilansu ekologicznego dwóch wyrobów oraz dla identyfikacji bezwzględnego (absolutnego, nie relatywnego) wpływu danego wyrobu na środowisko.

Dla kogo został stworzony PILOT?

Dla producentów, projektantów, inżynierów, doradców środowiskowych...

Co potrafi PILOT?

PILOT pozwala na dokładną identyfikację tych zadań EKOPROJEKTOWANIA, które mają największy wpływ na poprawę (wyeliminowanie) negatywnego wpływu wyrobu na środowisko przy jednoczesnym małym ryzyku wdrożeniowym.
PILOT udostępnia listy kontrolne dokumentujące pracę zespołu.
PILOT wyjaśnia (także na przykładach) aspekty środowiskowe związane z wyrobem.

Co będzie wynikiem korzystania z PILOT’a?

Korzystając z PILOT’a otrzymujemy:
5 do 10 zadań EKOPROJEKTOWANIA, które powinny być zrealizowane w celu ulepszenia wyrobu,
wymagania EKOPROJEKTOWANIA dla rozwoju nowego wyrobu,
zrozumienie EKOPROJEKTOWANIA pozwalające na podejmowanie właściwych, decyzji w przedsiębiorstwach ukierunkowanych na ochronę środowiska.

top Projekt i prawa autorskie – Vienna TU, Institute for Engineering Design - ECODESIGN