ECODESIGN online PILOT

Plan projektu

 


-> Przygotowanie projektu

-> Punkt wyjścia: cykl życia wyrobu

-> Wybór strategii i zadań

-> Implementacja w procesie rozwoju wyrobu

-> Powiązanie z zarządzaniem środowiskiem


top Projekt i prawa autorskie – Vienna TU, Institute for Engineering Design - ECODESIGN