ECODESIGN online PILOT

Krytyczne czynniki sukcesu!

 


o

kierownictwo najwyższego szczebla wspiera Eko-projekt oraz poszczególne cele

o

zatwierdzona alokacja zasobów (budżet, wkład czasu, ...)

o

ustalona właściwa struktura organizacyjna (powołany zespół, zdefiniowane zakresy odpowiedzialności ekspertów i decydentów)

o

zasady EKOPROJEKTOWANIA wprowadzone już na początku rozwoju wyrobu

o

interdyscyplinarna metoda pracy dla oceny sytuacji i rozwijania nowych pomysłów

o

zapewnione warunki dla kreatywnego myślenia


top Projekt i prawa autorskie – Vienna TU, Institute for Engineering Design - ECODESIGN