ECODESIGN online PILOT

Odpowiedni dobór rodzaju i ilości materiałów eksploatacyjnych

Ulepszanie <- B: wyroby o zasobochłonnym procesie wytwórczym <-

Preferuj materiały eksploatacyjne wytwarzane z surowców odnawialnych

Aby uniknąć stosowania konwencjonalnych materiałów eksploatacyjnych (zazwyczaj wytwarzanych na drodze petrochemicznej) można skorzystać z surowców odnawialnych. Najczęściej są one wytwarzane z materiału roślinnego i są dostępne jako materiały alternatywne dla wielu zastosowań (smary, barwniki...)


Wszędzie, gdzie jest to możliwe, stosuj recykling materiałów eksploatacyjnych

Konsumpcja materiałów ekspolatacyjnych może być znacznie zmniejszona poprzez ich recykling. W obróbce metalu, recykling chłodziw i smarów już jest od jakiegoś czasu uznawany za działanie standardowe. W ten sam sposób inne materiały ekspolatacyjne (np.: woda) mogą być poddawane recyklingowi (np.: w połączeniu z odzyskiem ciepła). Tego typu działania wpływają nie tylko na minimalizację ilości odpadów, ścieków i innych emisji, ale także obniżają koszty produkcji.


Stosuj materiały eksploatacyjne i pomocnicze przyjazne dla środowiska

Materiały eksploatacyjne i pomocnicze, stosowane w procesie wytwarzania, powinny być przyjazne dla środowiskowo. Dzięki temu ogranicza się zagrożenia dla środowiska i pracowników. Unikaj substancji toksycznych (istnieją odpowiednie listy takich substancji), identyfikuj materiały niebezpieczne dla środowiska i zastępuj je materiałami alternatywnymi.


top Projekt i prawa autorskie – Vienna TU, Institute for Engineering Design - ECODESIGN