ECODESIGN online PILOT

Przyjazne dla środowiska zaopatrywanie się w komponenty z zewnątrz

Ulepszanie <- B: wyroby o zasobochłonnym procesie wytwórczym <-

Minimalizuj wymagany transport materiałów i komponentów

Wykorzystywanie materiałów dostępnych w najbliższym regionie zmniejsza potrzebę ich transportowania, co ogranicza negatywny wpływ na środowisko powodowany przez stale zwiększający się ruch. Jeśli nie jest możliwe zaopatrywanie się w materiały występujące w najbliższym otoczeniu, powinno się wykorzystywać takie środki transportu, których negatywny wpływ na środowiskowo jest stosunkowo niewielki.


Wykorzystuj ponownie odnowione części i komponenty

Ponowne wykorzystywanie części i komponentów pozwala na zamykanie obiegów materiałów przy zachowaniu, już raz nadanej, wysokiej wartości. Zużycie zasobów w celu odnowienia części i komponentów jest zazwyczaj dużo mniejsze niż w przypadku ich produkcji. Argumentem, który przekonuje do ponownego zastosowania już raz użytych części i komponentów jest to, iż nowe komponenty wykazują większe prawdopodobieństwo wystąpienia defektów, niż ich odpowiedniki po prawidłowo przeprowadzonym serwisie. Stosowanie odnowionych części i komponentów jest ułatwiane poprzez stosowanie standaryzowanych (ewentualnie wariantowanych) części i komponentów z powodu na ich łatwiejsze włączanie w proces wytwarzania.


Oceniaj części i komponenty kupowane lub wykonywane w kooperacji zgodnie z kryteriami EKOPROJEKTOWANIA

Zużycie zasobów towarzyszące pozyskiwaniu surowców i wytwarzaniu części/komponentów kupowanych lub wykonywanych w kooperacji może być przedstawiane jako „ekologiczny garb”, który rośnie z każdym etapem procesu produkcji i który towarzyszy tym elementom przez całe ich życie. Z tego powodu całościowa ocena danego produktu musi uwzględniać akumulowaną konsumpcję zasobów ze wszystkich etapów produkcji. Tym samym należy skoncentrować działania na zmniejszaniu owego „ekologicznego garbu”, który towarzyszy nabywanym częściom i komponentom. Można to zrealizować poprzez jasne zdefiniowanie wymagań przy wyborze dostawców, poddostawców i kooperantów oraz np.: wspólną implementację programów EKOPROJEKTOWANIA.


Wykorzystuj jednakowe części w różnych wariantach wyrobów

Wykorzystywanie jednakowych części dla kilku wyrobów lub wariantów wyrobów zmniejsza ilość różnych produkowanych elementów. Strategia ta upraszcza montaż i ułatwia działania związane z odnawianiem i ponownym wykorzystywaniem poszczególnych części i komponentów, a także rozszerza dostęp do części zamiennych.


Ograniczaj transport części i komponentów kupowanych lub wykonywanych w kooperacji

Z ekologicznego punktu widzenia transport to zużywanie zasobów (w szczególności energii) przez środki transportu, ale także koszty związane z ich eksploatacją. Dodatkowo, należy wziąć pod uwagę negatywny wpływ na środowisko wynikający z emisji CO2, NOx, kurzu i hałasu. Ilość zasobów niezbędnych do transportu zależy od takich czynników jak masa i wielkość ładunku, dystans przewozu czy wybór rodzaju transportu. Analiza tych czynników i wynikające z niej adekwatne działania mogą pomóc w zmniejszeniu ilości zasobów zużywanych na transport.


Zmniejsz ilość odpadów wynikających z opakowywania części i komponentów kupowanych lub wykonywanych w kooperacji

Zużycie zasobów na części i komponenty kupowane lub wykonywane w kooperacji może być znacznie ograniczone poprzez zmniejszenie ilości odpadów. Większość opakowań stanowi dla przedsiębiorstwa odpad. Wybierając opakowania należy uwzględnić ich ilość oraz z jakich materiałów zostały wyprodukowane.. W miarę możliwości powinno się rozważyć stosowanie opakowań zwrotnych, w szczególności, jeśli zwrot owego opakowania nie wymaga dodatkowego transportu.


top Projekt i prawa autorskie – Vienna TU, Institute for Engineering Design - ECODESIGN