ECODESIGN online PILOT

Zmniejsz ilość materiału zużywanego na opakowania

Redukcja masy opakowywania może być zrealizowana poprzez optymalizację samego opakowania bądź też poprzez odpowiednie zaprojektowanie wyrobu np.: jego obudowy, dzięki której możliwe będzie transportowanie nawet bez opakowania.


Preferuj opakowania wielokrotnego użytku

Wytrzymałe opakowania, zaprojektowane do wielokrotnego użycia, zmniejszają całkowity wkład zasobów zużytych na opakowywanie wyrobów. W przypadku dostaw bezpośrednich szczególnie korzystne jest zastosowanie opakowań zwrotnych (dostawca zabiera ze sobą opakowanie i ponownie wykorzystuje w następnej dostawie).


Preferuj opakowania z surowców odnawialnych

Wykorzystywanie surowców odnawialnych (materiałów innych niż kopalne, najczęściej wytwarzanych z surowca roślinnego) nie tylko gwarantuje ekologiczną utylizację opakowań, ale także wpływa na zmniejszenie zużycia zasobów naturalnych (surowce odnawialne jako istotne kryterium w zrównoważonym rozwoju).


Do produkcji opakowań stosuj materiały z recyklingu lub materiały podatne na recykling

Wykorzystywanie materiałów podatnych na recykling zmniejsza konsumpcję materiałów pierwotnych oraz redukuje ilość generowanych odpadów. Aby ułatwić recykling opakowań, należy stosować takie materiały, dla których zostały już opracowane metody recyklingu.


Stosuj przyjazne dla środowiska materiały opakowaniowe

Materiały stosowane na opakowania powinny być przyjazne dla środowiska nie tylko w sensie ich wytwarzania, ale także przez wzgląd na właściwą utylizację. W tym celu należy określić, na którym etapie cyklu życia wyrobu pojawia się problem utylizacji opakowań i w jaki sposób przeprowadzić utylizację?


Znakuj materiały wykorzystane na opakowania oraz dołączaj wskazówki dot. utylizacji

Jednym z czynników warunkujących recykling jest właściwe oznakowanie materiałów. W przypadku opakowań, które mają zazwyczaj bardzo krótki cykl życia, znakowanie jest szczególnie ważne aby umożliwić właściwy, opłacalny recykling bądź nieszkodliwą dla środowiska utylizację.


top Projekt i prawa autorskie – Vienna TU, Institute for Engineering Design - ECODESIGN